Rodzaje biletów

-A A +A

aby zobaczyć pełny opis wybranych biletów kliknij tu

Wyszukaj

Rodzaje biletów Ceny biletów
Aktualna cena
Typ biletu Opis N U
Bilety jednorazowe
jednorazowy linie normalne oraz podmiejskie 3,00 1,50
jednorazowy linie pośpieszne oraz nocne 3,20 1.60
Bilety czasowe
30-minutowy wszystkie linie 3,00 1,50
60-minutowy wszystkie linie 4,40 2,20
90-minutowy wszystkie linie 6,00 3,00
24-godzinny wszystkie linie 11,00 5,50
48-godzinny wszystkie linie 20,00 10,00
72-godzinny wszystkie linie 26,00 13,00
168-godzinny (7-dobowy) wszystkie linie 46,00 23,00
Bilety okresowe kodowane na imiennej karcie URBANCARD
7-dniowy wszystkie linie 30,00 15,00
30-dniowy wszystkie linie 98,00 49,00
30-dniowy dwie dowolne linie 60,00 30,00
30-dniowy wszystkie linie normalne 90,00 45,00
60-dniowy wszystkie linie 180,00 90,00
90-dniowy wszystkie linie 240,00 120,00
Bilety okresowe kodowane na karcie URBANCARD na okaziciela
30-dniowy wszystkie linie 170,00 85,00
60-dniowy wszystkie linie 310,00 155,00
90-dniowy wszystkie linie 430,00 215,00
Bilety semestralne
4-miesięczny dwie dowolne linie 194,00 97,00
4-miesięczny wszystkie linie 300,00 150,00
5-miesięczny dwie dowolne linie 250,00 125,00
5-miesięczny wszystkie linie 370,00 185,00
Bilety aglomeracyjne
duża aglomeracja wrocławska wszystkie linie normalne 72,00 36,00
duża aglomeracja wrocławska wszystkie linie 86,00 43,00
Bilet do przewozu bagażu lub zwierzęcia
jednorazowy jednym środkiem transportu 1,50 brak ulgi
30-dniowy wszystkie linie 50,00 brak ulgi