Biuro Rzeczy Znalezionych

-A A +A

ul. B. Prusa 75-79 tel.: 71 372 28 90

Biuro czynne:

w środy od 8:30 do 16:00

w pozostałe dni robocze od 08:00 do 14:00

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych tylko w pojazdach MPK. Przedmioty pozostawione w pojazdach MPK, zanim trafią do Biura Rzeczy Znalezionych, znajdują się przez 1 dzień od dnia znalezienia w dyspozycji zajezdni obsługującej daną linię.

Poszukiwania zagubionego przedmiotu można rozpocząć od kontaktu z zajezdnią tramwajową lub autobusową:

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR I; ul. Kamienna 74; 71/36 89 100; zajezdnia1@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR II; ul. Słowiańska 16; 71/32 66 210; zajezdnia2@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR IV; ul. Powstańców Śl. 209; 71/33 94 410; zajezdnia4@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD AUTOBUSOWY NR IX; ul. Obornicka 131; 71/32 75 910; zajezdnia9@mpk.wroc.pl

lub następnego dnia po zagubieniu skontaktować się z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Biurze Obsługi Pasażera MPK we Wrocławiu.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

- jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;

- określić kiedy i w jakim pojeździe dana rzecz została zagubiona.
Z uwagi na zmianę zapisów w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych od dnia 25.08.2015 zmienia się sposób postępowania z rzeczami znalezionymi w pojazdach MPK.

MPK przechowywać będzie rzeczy znalezione 3 dni od daty ich znalezienia, a następnie przekazywać je będzie do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych.

Wyciąg z regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Rzeczy znalezione w środkach komunikacji miejskiej należących do Spółki mogą zostać przekazane:

- prowadzącemu pojazd komunikacji miejskiej,

- dyspozytorowi najbliższego zakładu tramwajowego, autobusowego,

- bezpośrednio do Biura Rzeczy Znalezionych.

§4

6. Rzecz znaleziona nie może być wydana osobie uprawnionej przed zapłaceniem należności, o których mowa w §6

§5

1. Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku gdy rzecz:

- nie posiada żadnej wartości,

- została znaleziona w innym miejscu niż środki transportu Spółki,

- należy do grupy przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych,

- istnieją podstawy do uznania, że rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,

- ma takie własności, że przechowywanie jej nie jest możliwe.

2. Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

§6

1. Za przechowywanie każdej rzeczy znajdującej się w Biurze pobiera się opłatę w wysokości 10 zł ( słownie: dziesięć złotych).

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 stanowi koszt Spółki poniesiony w celu należytego przechowania rzeczy. Opłata obciąża osobę uprawnioną do odbioru.

§7

1. Po upływie trzech dni od daty przyjęcia rzeczy znalezionej Biuro Rzeczy Znalezionych przekazuje rzecz do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, chyba że przed tym terminem zgłosi się do Biura osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

2. Biuro Rzeczy Znalezionych przekazuje wraz z rzeczą znalezioną wykaz rzeczy przekazywanych wraz z protokołem przekazania. Wykaz rzeczy znalezionych obejmuje każdorazowo opis rzeczy, datę oraz nr środka transportu, w którym dana rzecz została odnaleziona. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

3. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez ZDIUM, Biuro Rzeczy Znalezionych przechowuje te rzeczy jeszcze przez okres 3 miesięcy liczony od dnia odmowy przyjęcia rzeczy przez ZDIUM. Po upływie powyższego terminu Kierownik Biura Obsługi Pasażera powołuje komisję celem ustalenia dalszego postępowania z rzeczami, których ZDIUM odmówił przyjęcia. W skład komisji wchodzi Kierownik Biura Obsługi Pasażera jako przewodniczący komisji i 2 pracowników Spółki niebędących pracownikami Biura Obsługi Pasażera jako członkowie komisji.

Baza rzeczy znalezionych

Wyszukaj

np. 19.01.2017
np. 19.01.2017
Nazwa przedmiotu Kategoria Data znalezienia
Portfel czarny Skype.dow.os. Krzysztof S.karta PKO,książeczka wojskowa Torby i portfele 18.01.2017
Spodnie czarne,męskie,dzinsowe w rekl. Odzież 18.01.2017
Telefon NOKIA czarny (klawiatura) Telefony 18.01.2017
Telefon NOKIA srebrno-szary Telefony 18.01.2017
Torebka prezentowa z Mikołajem,dok.med.Ewa Ż. Torby i portfele 17.01.2017
Teczka granatowa z wniskiem kredytu hipotecznego Iwona G. Dokumenty 17.01.2017
Telefon Samsung czarny bez osłony,klawiatura Telefony 17.01.2017
Plecak czarno-niebieski PUMA pusty Torby i portfele 17.01.2017
Karta MasterCard Ticet Restaurant Inne 17.01.2017
Plecak z zwartością,kamizelka żółta,rękawiczki,tytoń Torby i portfele 16.01.2017
Identyfikator ACE Paulina M. Dokumenty 16.01.2017
Czapka granatowa,ocieplana, męska" Babylon" Odzież 16.01.2017
Portfel brązowy,dow.os.Urbancard Krystian K. rękawica sportowa,czarna Torby i portfele 16.01.2017
Rękawiczki zamszowe czarne,damskie Odzież 16.01.2017
Rękawica sportowa,czarna z pomarańczową stębnówką Odzież 16.01.2017

Strony