Kontakt

-A A +A

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-316 Wrocław, ul. B. Prusa 75-79

NIP 896-10-04-279

 

Reklamacje i wnioski dotyczące działalności MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu można składać :
  • telefonicznie pod numerami:71-321-72-71 lub 71-321-72-70
  • poprzez adres e-mail: bop@mpk.wroc.pl
  • oraz elektronicznie za pomocą formularza: tutaj.

 UWAGA: Kasa  dla pracowników, emerytów i rencistów MPK jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 10:30 do 16:00,a w piątki w godz. od 8:00 do 15:30 (przerwa od 13:15 do 13:30)

Promocja i kontakt z mediami

Kontakt do naszych obiektów

Kontakt do Biura Obsługi Pasażerów

Kontakt do Rzecznika Pasażerów

Biuro Obsługi Pasażera informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej.

Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Biurze Obsługi Pasażera wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną.

WAŻNE:  Szanowni Państwo, wszelkie zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną zawierające w adresie lub w treści słowa wulgarne, jak również zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.
Tylko dokładne wypełnienie każdego pola formularza odpowiednią treścią gwarantuje rozpatrzenie wniosku.

Informujemy jednocześnie, że reklamacje dotyczące koszy na śmieci, ławek (ZDiUM) oraz taryfy opłat, infrastruktury przystankowej, wiat, właściwego oznakowania przystanków, aktualnych rozkładów jazdy (WTR UM) należy składać w instytucjach, które są gestorem w w/w kwestiach

Biuro Obsługi Pasażera przyjmuje dokumenty w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w formie pisemnej.

WNIOSKI PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!