Potrzebujesz naszej pomocy? phone 71 321 72 71 lub 71 321 72 70

  • AA

Kontrola biletów (FAQ)

Jeśli jest to bilet imienny, w ciągu 7 dni zgłosić się do BOP MPK i wyjaśnić sytuację. Niestety, za zapominalstwo trzeba zapłacić 12 zł, ale karę za jazdę bez biletu MPK anuluje. Pamiętaj, bilet na okaziciela musisz mieć zawsze przy sobie.

Jeśli kasownik wyświetla komunikat „Awaria. Kasownik nieczynny” lub jego ekran jest czarny – możesz spokojnie jechać. Kontroler będzie miał pewność, że chciałeś kupić bilet, ale była awaria. Jeśli automat wyświetla inny komunikat, próbuj zakupu do skutku. Urządzenie może być nieczynne tylko chwilowo. Inne przyczyny – problemy z kartą, środkami na niej – nie usprawiedliwiają braku biletu. Pamiętaj, każda transakcja jest odnotowywana w systemie operatora i jest do sprawdzenia.

Wsiadając do pojazdu zawierasz niepisaną umowę z przewoźnikiem. Jej warunki uregulowane są przepisami, m.in. ustawą „Prawo przewozowe”. Zgodnie z nimi, jeśli nie masz biletu, musisz okazać kontrolerowi dowód tożsamości. Jeśli nie masz go przy sobie, kontroler wezwie policję, by ta pomogła mu ustalić Twoją tożsamość

Kontroler może obawiać się ucieczki pasażera, zwłaszcza jeśli ten nie chce okazać dokumentu tożsamości. Kontroler może zatrzymać Cię w pojeździe do czasu przyjazdu policji. Jest to tak zwane ujęcie obywatelskie. Złamałeś prawo, skorzystałeś z usługi, za którą nie zapłaciłeś i nie chcesz ponieść konsekwencji. Jeśli w dodatku wprowadziłeś przewoźnika i policję w błąd, twierdząc, że nie masz przy sobie dokumentu, grozi Ci grzywna w wysokości nawet 500 zł.

Odmowa przez pasażera podpisania i odbioru „wezwania do zapłaty” za jazdę bez ważnego biletu nie zmienia faktu, że takie wezwanie zostało wystawione zasadnie. Takie postępowanie nie powoduje wstrzymania procesu windykacyjnego i nie skutkuje tym, że wezwanie jest nieważne.

Bilet jednorazowy lub czasowy przedłożony do wniosku, a nieokazany w czasie kontroli nie może stanowić podstawy do anulowania należności. Reklamacja może być uwzględniona na podstawie biletu jednoznacznie stwierdzającego tożsamość jego właściciela.

Od momentu skasowania do momentu dotarcia do przystanku końcowego.

Tak ale tylko do uzyskania wieku - ukończone 24 lata (dzień, miesiąc, rok).

 

Przepisy:

 

Prawo przewozowe, art.33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983.)

Uchwała nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 30 października 2017r., poz. 4411)

Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dn. 13 kwietnia 2018 r.