Kontrola biletów

-A A +A

Nie bądź gapą. Kasuj bilet: czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o jeździe z biletem

Otwórz ulotkę

Najczęściej zadawane pytania na temat jazdy z biletem i kontroli biletów:

Mam bilet okresowy, ale nie miałem go podczas kontroli, co robić?

Jeśli jest to bilet imienny, w ciągu 7 dni zgłosić się do BOP MPK i wyjaśnić sytuację. Niestety, za zapominalstwo trzeba zapłacić 12 zł, ale karę za jazdę bez biletu MPK anuluje. Pamiętaj, bilet na okaziciela musisz mieć zawsze przy sobie.

Wsiadłem do tramwaju, a biletomat nie działa, co robić?

Jeśli automat wyświetla komunikat „Awaria. Biletomat nieczynny” lub jego ekran jest czarny – możesz spokojnie jechać. Kontroler będzie miał pewność, że chciałeś kupić bilet, ale była awaria. Jeśli automat wyświetla inny komunikat, próbuj zakupu do skutku. Urządzenie może być nieczynne tylko chwilowo. Inne przyczyny – problemy z kartą, środkami na niej – nie usprawiedliwiają braku biletu. Pamiętaj, każda transakcja jest odnotowywana w systemie operatora i jest do sprawdzenia.

„Nie mam biletu, ale dlaczego mam okazać kontrolerowi swój dowód osobisty? Tylko policja może go ode mnie wymagać. A jeśli nie mam go przy sobie?”

Wsiadając do pojazdu zawierasz niepisaną umowę z przewoźnikiem. Jej warunki uregulowane są przepisami, m.in. ustawą „Prawo przewozowe”. Zgodnie z nimi, jeśli nie masz biletu, musisz okazać kontrolerowi dowód tożsamości. Jeśli nie masz go przy sobie, kontroler wezwie policję, by ta pomogła mu ustalić Twoją tożsamość.

„Nie miałem biletu, ale chciałem wysiąść z pojazdu i kontroler mi nie pozwolił. Jakim prawem?!”

Kontroler może obawiać się ucieczki pasażera, zwłaszcza jeśli ten nie chce okazać dokumentu tożsamości. Kontroler może zatrzymać Cię w pojeździe do czasu przyjazdu policji. Jest to tak zwane ujęcie obywatelskie. Złamałeś prawo, skorzystałeś z usługi, za którą nie zapłaciłeś i nie chcesz ponieść konsekwencji. Jeśli w dodatku wprowadziłeś przewoźnika i policję w błąd, twierdząc, że nie masz przy sobie dokumentu, grozi Ci grzywna w wysokości nawet 500 zł.

Nie podpisałem i nie odebrałem wezwania, więc jest nieważne.

Odmowa przez pasażera podpisania i odbioru „wezwania do zapłaty” za jazdę bez ważnego biletu nie zmienia faktu, że takie wezwanie zostało wystawione zasadnie. Takie postępowanie nie powoduje wstrzymania procesu windykacyjnego i nie skutkuje tym, że wezwanie jest nieważne.

W czasie kontroli nie mogłem odnaleźć biletu czasowego lub jednorazowego.

Bilet jednorazowy lub czasowy przedłożony do wniosku, a nieokazany w czasie kontroli nie może stanowić podstawy do anulowania należności. Reklamacja może być uwzględniona na podstawie biletu jednoznacznie stwierdzającego tożsamość jego właściciela.

Jak długo ważny jest bilet jednorazowy?

Od momentu skasowania do momentu dotarcia do przystanku końcowego

Mam 24 lata - jestem uczniem szkoły policealnej czy mogę korzystać z ulgi na przejazd komunikacją miejską ?

Tak ale tylko do uzyskania wieku - ukończone 24 lata (dzień, miesiąc, rok).

Przepisy:

Prawo przewozowe, art.33a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. z 2000r. nr 50 poz.601 z póź. zm.)

Uchwała Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r., w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 8, poz. 232 z późn. zm.)

Załącznik do Uchwały nr XXII/470/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 16.02.2012 r. w sprawie zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław, które obowiązują od dnia 01.05.2012 r.

Uchwała nr XXII/469/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dn.16.02.2012 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dn. 17.02.2012 r. (z późn. zm.)