Call us for more informations phone 71 321 72 71 phone 71 321 72 70

Na tych liniach spotkasz kontrolerów w najbliższych dniach

Data Planowany obszar kontroli Linie
19.07.2018 ul. Jedności Narodowej 6, 8, 11, 23
20.07.2018 ul. Długa 103, 104, 122, 127, 128, C
21.07.2018 ul. Robotnicza 106, 107, 109, 148, 149, 609
22.07.2018 ul. Rubczaka 117, 123, 137, 138, 917, 937
23.07.2018 ul. Mościckiego 114, 125, 325
24.07.2018 ul. Borowska 112, 113, 133, 136, 145, 146, 612, K
25.07.2018 ul. Powstańców Śląskich 2, 6, 7, 14, 17, 20, 24, A, D, 126, 133, 602
26.07.2018 ul. Wyszyńskiego A, N, 128, 904, 914, 914A, 924