Najczęściej zadawane pytania

-A A +A

Ile mam czasu na skasowanie biletu po wejściu do pojazdu?

Bilet papierowy należy skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu. W praktyce oznacza to, że bilet należy mieć przygotowany do skasowania najlepiej przed wejściem do pojazdu, bądź - jeśli nie mamy biletu - należy jak najszybciej udać się do biletomatu i go zakupić i niezwłocznie skasować.

Co zrobić gdy biletomat jest nieczynny, a ja jestem już w pojeździe?

W sytuacji, gdy biletomat jest nieczynny możemy kupić bilet przez telefon komórkowy. Ale, żeby to zrobić, trzeba wcześniej zainstalować specjalną aplikację (do ściągnięcia ze strony www.urbancard.pl). Jeśli biletomat wyświetla komunikat: „Awaria. Biletomat nieczynny”, bądź jego ekran jest wyłączony i nie wyświetla nic oznacza to, że urządzenie jest trwale uszkodzone. W takiej sytuacji w razie kontroli, kontroler nałoży na nas opłatę za sam przejazd. W innych przypadkach nałoży opłatę dodatkową (150 zł), gdyż kontroler nie jest w stanie rozstrzygnąć na miejscu, co jest przyczyną braku możliwości zakupu biletu (np. nieważna karta, brak środków na koncie). Wówczas można złożyć reklamację za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej, a MPK potwierdzi u operatora (Mennica Polska SA), że zakup biletu był niemożliwy z powodu źle działającego urządzenia.

Czy mając przejazdówkę na dwie wybrane linie, mogę korzystać z innych linii?

Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

Czy podczas kontroli mogę odmówić podpisania wezwania?

Tak, można odmówić podpisania wezwania, ale nie powoduje to wstrzymania procesu windykacyjnego i nie skutkuje tym, że wezwanie jest nieważne.

Mam wezwanie za jazdę bez biletu. Czy mogę starać się o rozłożenie płatności na raty?

Tak. Można starać się o rozłożenie płatności na raty wypełniając odpowiedni wniosek. Należy złożyć go w Biurze Obsługi Pasażera przy ul. B.Prusa 75-79. Należy pamiętać, że podstawą rozłożenia płatności na raty musi być trudna sytuacja materialna, potwierdzona stosownymi dokumentami. Wszystkie informacje i formularze są zamieszczone na stronie MPK.

Jakie przepisy regulują zasady umarzania czy rozkładania na raty wezwań do zapłaty?

Zasady te określone są w UCHWALE NR XLVII/1415/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Czy w kasie głównej MPK mogę zapłacić należności kartą płatniczą?

Tak, istnieje taka możliwość.

W czasie kontroli nie mogłam odnaleźć biletu jednorazowego i dostałam wezwanie do zapłaty, czy mogę anulować to wezwanie okazując później taki bilet?

Niestety nie można anulować wezwania. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania w danym pojeździe i jest ważny do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę. Bilet jednorazowy nie może być przekazany innej osobie.

Czy mając bilet na dwie linie między innymi na linię 14 mogę podróżować linią 24?

Tak można podróżować, bo:

  1. Linie tramwajowe o numerach 14 i 24 traktowane są jako jedna linia, zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie wystarczy zakodować jedną z nich.
  2. Linie tramwajowe o numerach 0L i 0P oraz linie autobusowe o numerach 900L i 900P traktowane są jako jedna linia, zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie należy zakodować numer linii "0" lub "900".

Otrzymałem wezwanie do zapłaty za „jazdę na gapę”, czy mogę to jakoś odpracować np. myjąc tramwaje lub autobusy?

Niestety nie. Uchwała Rady Miejskiej nie przewiduje odpracowywania opłat za wystawione wezwanie.

Czy muszę wykupić opłatę za przewóz bagażu gdy będę przewoziła gitarę?

Nie musi Pani posiadać biletu na bagaż, gdyż instrumenty muzyczne i materiały oraz przyrządy służące do nauki nie podlegają opłacie.

Znalazłem portfel z dokumentami gdzie go mogę oddać?

Rzeczy znalezione w pojazdach komunikacji miejskiej należy przekazać kierującym pojazdami lub osobiście - do Biura Rzeczy Znalezionych MPK mieszczącego się przy ul. B. Prusa 75-79.

Co to jest opłata manipulacyjna?

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości dziesięciu procent opłaty dodatkowej. Pobiera się ją na przykład w sytuacji, gdy pasażer podczas kontroli biletowej nie posiadał dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi, a korzystał z biletu ulgowego. Jeśli do 7 dni przyniesie dokument i potwierdzi swoje uprawnienia, kara jest anulowana, ale musi on uiścić opłatę manipulacyjną.

Czy mogę kupić bilet u kierowcy lub motorniczego?

Niestety kierujący pojazdami komunikacji miejskiej nie prowadzą sprzedaż biletów, gdyż w naszych pojazdach zamontowane są biletomaty. W każdym pojeździe można kupić bilet. Uwaga biletomaty mobilne obsługiwane są jedynie przez karty płatnicze! Nie przyjmują gotówki!