Potrzebujesz naszej pomocy? phone 71 321 72 71 lub 71 321 72 70

  • AA

Przetwarzanie Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych jest:

MPK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79
e-mail: biuro@mpk.wroc.pl
tel.: 71 32 50 800
fax: 71 32 50 802

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rozpatrzenie wniesionych drogą email skarg, reklamacji i wniosków i tylko w tym celu dane są zbierane. Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy MPK Sp. z o.o., są one przechowywane przez okres:

  • 10 lat w zakresie zgłoszeń dotyczących wystawionych przez kontrolerów wezwań do zapłaty,
  • 3 lata w zakresie zgłoszeń dotyczących usług świadczonych przez MPK w zakresie przewozu środkami komunikacji miejskiej,

a po tym czasie trwale niszczone.

Wnoszący posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna w celu rozpatrzenia wniesionych drogą email skarg, reklamacji i wniosków. 

 

Z poważaniem
Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław

 

*zgodnie z § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego ( Dz.U.z 2006 r. Nr. 38poz.266)