Ikona standardu tekstu prostego

Kontroler wystawia wezwanie do zapłaty należności
przewozowej i opłaty dodatkowej, gdy stwierdzi:

  • Brak ważnego biletu
  • Brak innego dokumentu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską
  • Brak dokumentu uprawniającego do ulgi
  • Otrzymałem/am wezwanie i chcę dokonać wpłaty
  • Chcę rozłożyć opłate na raty
  • Chcę odwołać się od otrzymanego wezwania do zapłaty
  • Nie uregulowałem zadłużenia w terminie