Ikona standardu tekstu prostego

Jan Piontek, motorniczy MPK, założyciel Fundacji "Weź pomóż" oraz pomysłodawca lodówek społecznych został laureatem Wrocławskich Obliczy Wolontariatu 2019.

Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej zaangażowanych wrocławskich wolontariuszy i promowanie ich działań. 

Nasz motorniczy od kilkunastu lat angażuje się w działania wolontaryjne. Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem i przekazywaniem jedzenia osobom ubogim i potrzebującym. Rozdaje je regularnie m.in. w świetlicy przy ulicy Zachodniej na wrocławskim Szczepinie.

W 2018 r. założył fundację "Weź pomóż", której celem jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie Fundacja pomaga ponad 300 osobom z Wrocławia. Jan Piontek jest również pomysłodawcą i założycielem pierwszych tzw. lodówek społecznych.

W grudniu 2018 roku, wspólnie z MPK, fundacja "Weź pomóż" zorganizowała zbiórkę żywności pt. "Pełna lodówka na święta". W ciągu 3 dni udało nam się zebrać dla potrzebujących 345 kg jedzenia!