Ikona standardu tekstu prostego

 

Otworzyliśmy ogródek kieszonkowy!

Zielona przestrzeń znajduje się tuż przy siedzibie MPK Wrocław przy ulicy B. Prusa 75-79.Jest otwarta dla wszystkich okolicznych mieszkańców w godzinach od 8:00 do 18:00. Uroczyste otwarcie uświetnił koncert jazzowy.

Ogródek MPK powstał na części parkingu, który znajduje się tuż obok siedziby MPK. Posadzonych zostało kilkaset różnych roślin. Przestrzeń będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców jako miejsce relaksu i spotkań. W przyszłości na ogródku ma również powstać warzywnik, który uprawiać będą dzieci z okolicznych szkół.

Regulamin korzystania z tej przestrzeni znajduje się tuż przy wejściu na parking przy siedzibie przewoźnika.

Na scenie podczas otwarcia wystąpił uzdolniony, wrocławski zespół „Damian Hyra Quartet”. Koncert zorganizowany został wspólnie z ołbińskim Stowarzyszeniem Żółty Parasol oraz Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym Wrocław.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRÓDKA KIESZONKOWEGO NA TERENIE  MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ przy ul. B. Prusa 75-79 we Wrocławiu

1.       Ogródek kieszonkowy zwany dalej w „ogródkiem” lub „obiektem” jest terenem wypoczynkowo-rekreacyjnym.

2.       Teren ogródka służy do wypoczynku oraz organizowania imprez o charakterze kulturalnym   i rekreacyjnym.

3.       Na terenie ogródka  obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu,

2) niszczenia i uszkadzania roślinności, rozkopywania gruntu oraz deptania trawników,

3) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń oraz budynków i budowli parkowych oraz siadania na oparciach ławek,

4) palenia ognisk bez zgody  Administratora obiektu,

5) pozostawiania palących się przedmiotów,

6) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających,

7) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem środka o podobnym działaniu,

8) używania urządzeń nagłaśniających i innych urządzeń wywołujących hałas bez zgody Administratora obiektu ,

9) zakłócania spokoju, odpoczynku i bezpieczeństwa innych użytkowników ogródka,

10) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

11) wspinania się i chodzenia po elementach konstrukcyjnych oraz dachu zabudowy śmietnika,

12) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody Administratora obiektu - nie dotyczy wózków inwalidzkich bądź innych pojazdów posiadających zgodę Administratora obiektu oraz pojazdów służbowych gospodarki komunalnej,

13) zastawiania dróg ewakuacyjnych,

14) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,

15) płoszenia i dokarmiania zwierząt,

16) handlu i usług bez zezwolenia Administratora obiektu,

17) umieszczania bez zgody Administratora obiektu reklam, tablic, napisów oraz ogłoszeń,

18) organizowania imprez bez zgody Administratora obiektu.

4.       Ogródek otwarty jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8:00 do 18:00. Przebywanie na terenie ogródka w innych godzinach wymaga zgody  Administratora obiektu.

5.       Właściciele psów zobowiązani są  do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.

6.       Korzystanie z ogródka odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.

7.       Na terenie ogródka należy zachować szczególną ostrożność podczas: silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz.

8.       Podczas organizowanych imprez w ogródku, Administrator obiektu ma prawo usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem ogródka.

9.   Za wyrządzone na terenie ogródka szkody  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

10.   Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

11.   Obowiązki  Administratora  terenu ogródka pełni Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Ogródek kieszonkowy zwany dalej w „ogródkiem” lub „obiektem” jest terenem wypoczynkowo-rekreacyjnym.