Ikona standardu tekstu prostego

 

Wrocław, 15 lipca 2020 r. 

Przeszkolimy motorniczych z innych miast!

MPK we Wrocławiu zaprasza motorniczych z innych miast do wzięcia udziału w kursach instruktora nauki jazdy tramwajem. Do tej pory organizowaliśmy je tylko dla własnych pracowników. Jednak ze względu na spore zainteresowanie innych polskich firm prowadzących komunikację zbiorową - zdecydowaliśmy się poszerzyć działalność.

Do szkoleń w MPK Wrocław chętnych może zgłosić każdy przewoźnik, który działa na terenie Polski. W tej chwili w trwającym kursie biorą udział motorniczowie z Bydgoszczy. Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy tramwajem trwa ok. 3 miesięcy. Zajęcia odbywają się w dniach roboczych, są pogrupowane w bloki. Organizatorom zależy na silnej interakcji z kursantami i partnerskiej współpracy z uczestnikami. Dlatego zajęcia prowadzone są w formie wykładów i kolokwiów w trybie stacjonarnym, co zresztą chwalili dotychczasowi kursanci eksternistyczni.

- Oferta skierowana jest głównie do mniejszych i średnich przewoźników – gdzie do wyszkolenia na instruktorów jest jedna, dwie lub kilka osób – opowiada Łukasz Łoboda z działu szkoleń wrocławskiego MPK.  Takim firmom taniej i prościej jest wziąć udział w kursie organizowanym przez nas dla kilku podmiotów. My bierzemy na siebie znalezienie ekspertów od transportu, ale też psychologów, logistyków i administratorów – bo wszystkie te elementy składają się na dobrze funkcjonujący ośrodek szkoleń.

Po ukończeniu kursu i zdaniu Egzaminu Państwowego motorniczy zyska uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie szkolenia osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Kurs składa się ze 128 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych. Podczas nich kursanci:

- dowiedzą się, jak skutecznie uczyć innych,

- jak prowadzić własny ośrodek szkoleń

- ugruntują swoją wiedzę z zakresu przepisów o ruchu drogowym, techniki jazdy i obsługi tramwaju,

- zapoznają się z podstawami psychologii,

- odbędą praktykę instruktorską pod okiem doświadczonej kadry na tramwajach typu 105Na, 204WrAs, 205WrAs oraz Moderus Beta.

Przewoźnicy zainteresowani kursami we Wrocławiu powinni zgłosić się do kierownika Działu Szkoleń MPK Wrocław Łukasza Łobody. Mail: l.lobojflda@mpk.wroc.pl lub telefonicznie: 71 325 08 66.