Ikona standardu tekstu prostego

Praktyki


Od lat umożliwiamy uczniom oraz studentom różnych zawodów i specjalności odbywanie praktyk w strukturach naszej firmy. Regularnie gościmy w MPK przyszłych pracowników branży motoryzacyjnej,  logistycznej, IT, administracyjnej, a nawet marketingowej.

Podczas praktyk weźmiesz udział w realizacji bieżącej pracy i projektów wybranego działu, dzięki czemu przekonasz się, jak wygląda praca, którą chcesz podjąć.
Nauka przebiegać będzie pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna, który wyznaczy dla Ciebie zadania i wesprze Cię w ich realizacji.


Jak się zgłosić ?

Indywidualnie

ALT TEXT
I etap

Zgłoszenie

Student lub uczeń kontaktuje się z nami samodzielnie, wysyłając maila na adres
rekrutac7jtsje@mpk.wroc.pl lub aplikując za pośrednictwem dedykowanego formularza:      klikając tutaj

W zgłoszeniu należy wskazać: liczbę osób, zawód/kierunek nauczania, liczbę godzin praktyki,  preferowany termin, program praktyk lub obszar,
w którym praktyka ma być zrealizowana.

ALT TEXT
II etap

Weryfikacja możliwości realizacji praktyk

Na tym etapie sprawdzamy możliwość realizacji praktyk w wybranym dziale.
Śledź swoją skrzynkę mailową – możemy kontaktować się w celu uzupełnienia informacji.

III etap

Zawarcie umowy

Po potwierdzeniu możliwości realizacji praktyk zawarta zostanie z Tobą lub szkołą/uczelnią pisemna umowa.

Za pośrednictwem szkoły lub uczelni

ALT TEXT
I etap

Zgłoszenie

Szkoła/uczelnia zwraca się do nas mailowo na adres rekrabesiroutacje@mpk.wroc.pl z zapytaniem w kwestii przyjęcia praktykantów.


W zgłoszeniu należy wskazać: liczbę osób, zawód/kierunek nauczania, liczbę godzin praktyki,  preferowany termin, program praktyk lub obszar,
w którym praktyka ma być zrealizowana
.

ALT TEXT
II etap

Weryfikacja możliwości realizacji praktyk

Na tym etapie weryfikujemy możliwość realizacji praktyk w wybranym dziale/działach.


III etap

Zawarcie umowy

Po potwierdzeniu możliwości realizacji praktyk MPK zawiera pisemną umowę ze szkołą/uczelnią.


W obu przypadkach zgłoszenie o chęci odbycia praktyk w MPK Wrocław należy przesłać minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Umożliwi nam to dokładną weryfikację możliwości zorganizowania praktyki, dobranie odpowiedniego miejsca w strukturze firmy oraz realizację niezbędnych formalności, takich jak zawarcie umowy czy zaplanowanie szkolenia BHP, a także przygotowanie stanowiska dla osoby zainteresowanej.

Współpracujemy

MPK Wrocław stale współpracuje z licznymi, przede wszystkim wrocławskimi, ale nie tylko, szkołami oraz uczelniami w zakresie realizacji praktyk dla ich uczniów i studentów. Wśród nich są:

Elektroniczne Zakłady Naukowe,,
Lotnicze Zakłady Naukowe,,
Zespół Szkół Logistycznych,
Zespół Szkół Nr 2 we Wrocławiu,
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu,
Politechnika Śląska,
Politechnika Wrocławska,
Uniwersytet Ekonomiczny,
Uniwersytet Wrocławski,
Wrocławska Akademia Biznesu.