Ikona standardu tekstu prostego

Jak przebiega proces rekrutacji


Zobacz jak wygląda proces rekrutacji w MPK Wrocław, w zależności od charakteru stanowiska.


Kierowcy autobusów i motorniczy

Jeśli nie posiadasz wymaganych uprawnień
i aplikujesz na kurs na kierowcę
autobusu/motorniczego tramwaju

ALT TEXT
I etap

Wstępna selekcja aplikacji
Weryfikujemy nadesłane przez Kandydatów aplikacje. Do wybranych osób wysyłamy informacje dotyczące naszej oferty, warunków kursu i pracy.

ALT TEXT
II etap

Spotkanie z kandydatami i test z topografii
Podczas spotkania organizacyjnego omawiamy szczegóły rekrutacji i kursu. Na zakończenie przeprowadzamy test ze znajomości topografii Wrocławia.

ALT TEXT
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna
Na tym etapie chcemy poznać Cię lepiej. Rozmawiamy m.in. o Twoim doświadczeniu i kompetencjach.

ALT TEXT
IV etap

Informacja zwrotna
Na zakończenie całego procesu rekrutacyjnego informujemy Cię o jego wynikach.

Szczegółowe Informacje
Kurs na kierowcę autobusu - szczegółowe informacje dla kandydatów.

Kurs na motorniczego - szczegółowe informacje dla kandydatów

Jeśli masz już potrzebne uprawnienia
i aplikujesz na stanowisko kierowcy
autobusu/motorniczego tramwaju

ALT TEXT
I etap

Weryfikacja aplikacji Kandydata
W pierwszej kolejności weryfikujemy posiadanie przez Kandydatów uprawienia oraz nadesłane dokumenty.

ALT TEXT
II etap

Rozmowa rekrutacyjna i test z topografii
Jeśli Twoje kwalifikacje odpowiadają naszym wymaganiom, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas spotkania napiszesz też test ze znajomości topografii Wrocławia

ALT TEXT
III etap

Weryfikacja umiejętności
Na ten etap zapraszamy Kandydatów na stanowisko motorniczego tramwaju. Jego celem jest weryfikacja umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia tramwaju.

ALT TEXT
IV etap

Informacja zwrotna
Na zakończenie całego procesu rekrutacyjnego informujemy Cię o jego wynikach.


Dla osób kandydujących na stanowisko kierowcy autobusu lub kurs na kierowcę organizowane są spotkania na zajezdni autobusowej, podczas których mogą zobaczyć jak wygląda dzień pracy kierowcy.

Administracja i zaplecze techniczne

ALT TEXT
I etap

Spotkanie rekrutacyjne
Po weryfikacji nadesłanych aplikacji zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną Kandydatów spełniających nasze oczekiwania. Podczas spotkania zadamy Ci pytania merytoryczne, porozmawiamy o Twoich kompetencjach, zarówno tych twardych, jak i miękkich.

ALT TEXT
II etap (opcjonalnie)

Zadania i testy
Niektóre stanowiska wymagają bardziej szczegółowej weryfikacji umiejętności. Dlatego może się zdarzyć, że podczas spotkania rekrutacyjnego dostaniesz do rozwiązania zadania, testy wiedzy i umiejętności lub zostaniesz poproszony o wykonanie próbki swojej pracy.

W przypadku stanowisk wyższego szczebla rekrutacja może się nieco różnić, zależnie od potrzeb, np. dodatkowym etapem może być spotkanie z przełożonymi danego pionu.

ALT TEXT
III etap

Informacja zwrotna
Na zakończenie całego procesu rekrutacyjnego informujemy Cię o jego wynikach.