Ikona standardu tekstu prostego
nieaktywne
linie: .
obowiązuje: 23.10.2021 - 02.11.2021

W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie „Wszystkich Świętych” wprowadzone zostaną poniższe zmiany w organizacji ruchu komunikacji zbiorowej, celem stworzenia optymalnych warunków dojazdu do wrocławskich nekropolii.

 

23–24 października 2021 r. (sobota – niedziela):

 

Linia 74

W godzinach 900 1800 kursuje z częstotliwością co 10 minut

 

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

 

Linia K

W godzinach 900 1800 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo) przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

 

Linia 118

W godzinach 900 – 1800 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut.

 

Specjalne linie tramwajowe:

 

Linia E8

GAJŚwieradowskaBardzkaHubskaGlinianaBorowskaPeronowaKołłątajaSkargipl. Dominikańskibł. Czesławaśw. KatarzynyPiaskowaGrodzkamost UniwersyteckiDubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska – GAJ

Linia kursuje w godz. 900 – 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

 

Specjalne linie autobusowe:

 

Linia 322

NOWY DWÓR (PĘTLA) Rogowska Strzegomska Gubińska Chociebuska Hermanowska Koszalińska

Bystrzycka Balonowa Horbaczewskiego Rondo Szomańskiego Orlińskiego Na Ostatnim Groszu Legnicka Wejherowska Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego Rondo Lotników Polskich ks. Stanety Gorlicka Litewska Żmudzka Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Żmudzka Litewska Gorlicka ks. Stanety Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – GrunwaldzkaSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorskapl. StaszicaReymontamost Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna Legnicka nawrót na skrz. z Wejherowską Legnicka Na Ostatnim Groszu Orlińskiego Rondo Szomańskiego Horbaczewskiego Balonowa Bystrzycka Koszalińska Hermanowska Chociebuska Gubińska – Strzegomska – Rogowska – NOWY DWÓR (PĘTLA)

Linia kursuje w godz. 900 – 1800 z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 334

BUFOROWA (RONDO)BuforowaBardzka (Cmentarz)BardzkaKamiennapl. Powstańców ŚląskichZaporoskaKruczaInżynierskaRondo WoźniakaAleja PracyHalleraGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – Solskiego – Aleja Piastów – RACŁAWICKA

RACŁAWICKAAleja PiastówSolskiegoGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz)GrabiszyńskaHalleraAleja PracyRondo Woźniaka– InżynierskaKruczaZaporoskapl. Powstańców ŚląskichKamienna– Bardzka

Bardzka (Cmentarz) Buforowa BUFOROWA (RONDO)

Linia kursuje w godz. 900 – 1800 z częstotliwością co 15 minut.

 

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy„Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dlawszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

 

Tabor:

Autobusy linii A, K, 107, 109, 121, 125, 129, 133, 142, 143, 322, 334 i 720 będą obsługiwane przez autobusy przegubowe , a autobusy linii 112, 113, 149 będą obsługiwane przez autobusy typu solo.

 

 

25- 28 października 2021 r. (poniedziałek- czwartek):

 

 

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

 

Linia K

W godzinach 900 1700 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo), przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

 

Linia 121

W godzinach 900 1400 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 319

W godzinach 9001400 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II) z częstotliwością co 15 minut.

 

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy„Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dlawszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

 

29 października 2021 r. (piątek): 

 

 

Linia 74

W godzinach 900 1400 kursuje z częstotliwością co 7,5 minuty, a w godzinach 1400 1700 z częstotliwością co 12 minut.

 

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

 

Linia K

W godzinach 900 1700 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo), przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

 

Linia 121

W godzinach 900 1400 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 319

W godzinach 9001400 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II) z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 720

W godzinach 900 1800 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od al. Hallera, przez ul. Grabiszyńską do Grabiszyńska (Cmentarz II)

 

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy„Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dlawszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

 

30 października 2021 r. (sobota): 

 

 

Linia 74

W godzinach 800 1800 kursuje z częstotliwością co 10 minut.

 

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

 

Linia K

W godzinach 900 1800 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo), przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

 

Linia N

W godzinach 900 1800 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.

 

Linia 118

W godzinach 900 1800 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut.

 

Linia 123 (tej linii nie obsługuje MPK)

 

W godzinach od 900 1800 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut wg specjalnego rozkładu.

 

Linia 720

 

W godzinach od 900 1800 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od alei Hallera przez ulicę Grabiszyńska do Grabiszyńska (Cmentarz II) i linia będzie w tym okresie kursowała z częstotliwością co 10 minut.

 

Specjalne linie tramwajowe:

 

Linia E2

ORLA Powstańców Śląskich Świdnicka– pl. Teatralny– Widok Szewska Grodzka– most Uniwersytecki Dubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

 

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Uniwersytecki Grodzka Nowy Świat Kazimierza Wielkiego Widok pl. Teatralny Świdnicka Powstańców Śląskich – ORLA

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

Linia E3

SĘPOLNO Mickiewicza Paderewskiego Różyckiego most Szczytnicki Grunwaldzka Sienkiewicza Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wlkp. – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wlkp. – Trzebnicka Słowiańska Jedności Narodowej Nowowiejska Piastowska Sienkiewicza Grunwaldzka most Szczytnicki Różyckiego Paderewskiego Mickiewicza SĘPOLNO

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

Linia E4

KROMERA Kromera mosty Warszawskie Jedności Narodowej Poniatowskiego Bema pl. Bema Drobnera Dubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

OSOBOWICE Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Bema Poniatowskiego Jedności Narodowej mosty Warszawskie Kromera KROMERA

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

Linia E5

OSOBOWICE Osobowicka – most Osobowicki Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois most Uniwersytecki Grodzka Nowy Świat Kazimierza Wielkiego pl. Dominikański Oławska Traugutta- pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSzczytnickaSkłodowskiej-CurieRondo Reagana (peron 4)- Skłodowskiej-Curie most Zwierzyniecki Wajdy Wróblewskiego Olszewskiego BISKUPIN

BISKUPIN – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 1)Skłodowskiej-CurieSzczytnickaWyszyńskiegomost Pokojupl. SpołecznyTrauguttaOławskapl. DominikańskiKazimierza WielkiegoSzewskaGrodzkamost UniwersyteckiDubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

Linia E6

SĘPOLNO Mickiewicza Paderewskiego Różyckiego most Szczytnicki Grunwaldzka Sienkiewicza Wyszyńskiego most Pokoju pl. Społeczny Oławska pl. Dominikański Kazimierza Wielkiego Krupnicza- Sądowa pl. Legionów Grabiszyńska OPORÓW

OPORÓW Grabiszyńska pl. Legionów Sądowa Krupnicza Kazimierza Wielkiego pl. Dominikański Oławska pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSienkiewiczaGrunwaldzkamost Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – SĘPOLNO

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

Linia E7

PILCZYCELotniczaLegnickapl. Jana Pawła IIRuskaKazimierza WielkiegoKrupniczaSądowa – pl. Legionów – Grabiszyńska – GRABISZYŃSKA (CMENTARZ)

 

GRABISZYŃSKA (CMENTARZ) – Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

Linia E8

GAJŚwieradowskaBardzkaHubskaGlinianaBorowskaPeronowaKołłątajaSkargipl. Dominikańskibł. Czesławaśw. KatarzynyPiaskowaGrodzkamost UniwersyteckiDubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska – GAJ

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

Linia E9

TARNOGAJTarnogajskaArmii KrajowejBardzkaHubska - Pułaskiegopl. WróblewskiegoKujawska- pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Kujawska – pl. Wróblewskiego Pułaskiego Hubska Bardzka Armii Krajowej - Tarnogajska TARNOGAJ

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 20 minut.

 

Specjalne linie autobusowe:

 

Linia 301

PL. SOLIDARNOŚCILegnickapl. Jana Pawła IILegnicka– RybackaZachodniaLegnicka– Niedźwiedzia Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica DWORZEC NADODRZE

DWORZEC NADODRZE pl. Staszica Reymonta most Osobowicki – Osobowicka Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna – Legnicka – Wejherowska – Popowicka Niedźwiedzia Legnicka Poznańska Zachodnia Rybacka PL. SOLIDARNOŚCI

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 307

JERZMANOWO (CMENTARZ I) Jerzmanowska Żernicka Zemska Rogowska Strzegomska Klecińska- Grabiszyńska GRABISZYŃSKA (CMENTARZ II)

GRABISZYŃSKA (CMENTARZ II) Grabiszyńska Klecińska Strzegomska Rogowska Zemska Żernicka- Jerzmanowska – JERZMANOWO (CMENTARZ I)

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 322

NOWY DWÓR (PĘTLA) Rogowska Strzegomska Gubińska Chociebuska Hermanowska Koszalińska- Bystrzycka Balonowa Horbaczewskiego Rondo Szomańskiego Orlińskiego Na Ostatnim Groszu Legnicka Wejherowska Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki – Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego Rondo Lotników Polskich ks. Stanety Gorlicka Litewska Żmudzka Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Żmudzka Litewska Gorlicka ks. Stanety Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – GrunwaldzkaSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorskapl. StaszicaReymontamost Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna Legnicka nawrót na skrz. z Wejherowską Legnicka Na Ostatnim Groszu Orlińskiego Rondo Szomańskiego Horbaczewskiego Balonowa Bystrzycka Koszalińska Hermanowska Chociebuska Gubińska – Strzegomska – Rogowska – NOWY DWÓR (PĘTLA)

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 334

BUFOROWA (RONDO)BuforowaBardzka (Cmentarz)BardzkaKamiennapl. Powstańców ŚląskichZaporoskaKruczaInżynierskaRondo WoźniakaAleja PracyHalleraGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – Solskiego – Aleja Piastów – RACŁAWICKA

RACŁAWICKAAleja PiastówSolskiegoGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz)GrabiszyńskaHalleraAleja PracyRondo Woźniaka– InżynierskaKruczaZaporoskapl. Powstańców ŚląskichKamienna– Bardzka  Bardzka (Cmentarz) Buforowa BUFOROWA (RONDO)

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 335

STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) – Rondo Bartoszewskiego – Pilczycka – Gwarecka – Dokerska – KozanowskaPilczyckaMilenijnaLegnickaWejherowskaPopowickaMilenijnamost MilenijnyOsobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Sienkiewicza Grunwaldzka most Szczytnicki – Kochanowskiego mosty Jagiellońskie Brücknera Krzywoustego Rondo Lotników Polskich ks. StanetyGorlicka Litewska Żmudzka Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Żmudzka Litewska Gorlicka ks. Stanety Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – GrunwaldzkaSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorskapl. StaszicaReymontamost Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna Pilczycka Kozanowska Dokerska Gwarecka Pilczycka Rondo Bartoszewskiego STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA)

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 336

RACŁAWICKA Aleja Piastów– Solskiego– Grabiszyńska Grabiszyńska (Cmentarz) Grabiszyńska– Klecińska- Gądowianka Na Ostatnim Groszu Legnicka Wejherowska Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka Bałtycka Kamieńskiego KAMIEŃSKIEGO (PĘTLA)

KAMIEŃSKIEGO (PĘTLA) Kamieńskiego Bałtycka Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka most Milenijny Milenijna Legnicka nawrót na skrz. z Wejherowską Legnicka Na Ostatnim Groszu GądowiankaKlecińskaGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz)GrabiszyńskaSolskiegoAleja Piastów– RACŁAWICKA

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut.

Linia 350

PAWŁOWICE (WIDAWSKA)WidawskaPawłowickaAzaliowaPrzedwiośnieBora–KomorowskiegoIrkucka KrólewskaOsiedle Sobieskiego Królewska WilanowskaJana III SobieskiegoDobroszycka Bierutowska– Rondo Lotników Polskich Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Rondo Lotników Polskich Bierutowska Jana III Sobieskiego Wilanowska– Królewska– Osiedle Sobieskiego Królewska Irkucka Bora–Komorowskiego PrzedwiośnieStarodębowa – Pawłowicka – Widawska – PAWŁOWICE (WIDAWSKA)

 Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut.

 

 • Zmiana statusu przystanku:

  Przystanek autobusowy„Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dlawszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

   

  Zmiany lokalizacji przystanków:

 • przystanek autobusowy nr 23002 „most Osobowicki” zostanie przeniesiony na przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy pozostaje bez zmian;
 • autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Osobowickiego, na ulicy Osobowickiej będą zatrzymywały się tylko na przystanku tymczasowym przy Bramie Głównej Cmentarza Osobowickiego i przy moście Osobowickim.
 • Autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Milenijnego będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach w ciągu ulicy Osobowickiej;
 • na ul. Grabiszyńskiej autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Grabiszyńska (cmentarz II)”, zlokalizowanym przy peronie tramwajowym na wysokości drugiej bramy Cmentarza Grabiszyńskiego.
 • W godzinach 800 1800 kursuje z częstotliwością co 5 minut, a w godzinach 1800 2000 z częstotliwością co 10 minut.

   

  Linia A

  Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

   

  Tabor:

   

  Autobusy linii A, K, 107, 109, 121, 125, 129, 133, 142, 143, 301, 307, 322, 334, 335, 336 i 720 będą

  obsługiwane przez autobusy przegubowe , a autobusy linii 106, 112, 113, 128, 148, 149 i 350 będą obsługiwane przez autobusy typu solo

   

  31 października 2021 r. (niedziela):

   

   

  Komunikacja kursuje wg sobotnich rozkładów jazdy.

   

  Linia 7
 • W godzinach 800 1800 kursuje z częstotliwością co 5 minut, a w godzinach 1800 2000 z częstotliwością co 10 minut.
 • Linia A

  Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

 

Linia K

W godzinach 800 2000 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo), przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

 

Linia N

W godzinach 800 2000 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.

 

Linia 118

W godzinach 800 2000 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut.

 

Linia 123 (tej linii nie obsługuje MPK)

 

W godzinach 900 1800 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut wg specjalnego rozkładu.

 

Linia 720

 

W godzinach 800 2000 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od alei Hallera przez ulicę Grabiszyńską do Grabiszyńska (Cmentarz II) i linia będzie kursowała w godz. 800 1800 z częstotliwością co 7,5 minuty, a w godz.1800 – 2000 z częstotliwością co 10 minut.

 

Specjalne linie tramwajowe:

 

Linia E2

ORLA Powstańców Śląskich Świdnicka– pl. Teatralny– Widok Szewska Grodzka– most Uniwersytecki Dubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Uniwersytecki Grodzka Nowy Świat Kazimierza Wielkiego Widok pl. Teatralny Świdnicka Powstańców Śląskich – ORLA

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E3

SĘPOLNO Mickiewicza Paderewskiego Różyckiego most Szczytnicki Grunwaldzka Sienkiewicza Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wlkp. – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wlkp. – Trzebnicka Słowiańska Jedności Narodowej Nowowiejska Piastowska Sienkiewicza Grunwaldzka most Szczytnicki Różyckiego Paderewskiego Mickiewicza SĘPOLNO

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E4

KROMERA Kromera mosty Warszawskie Jedności Narodowej Poniatowskiego Bema pl. Bema Drobnera Dubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

OSOBOWICE Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Bema Poniatowskiego Jedności Narodowej mosty Warszawskie Kromera KROMERA

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E5

OSOBOWICE Osobowicka – most Osobowicki Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois most Uniwersytecki Grodzka Nowy Świat Kazimierza Wielkiego pl. Dominikański Oławska Traugutta- pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSzczytnickaSkłodowskiej-CurieRondo Reagana (peron 4)- Skłodowskiej-Curie most Zwierzyniecki Wajdy Wróblewskiego Olszewskiego BISKUPIN

BISKUPIN – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 1)Skłodowskiej-CurieSzczytnickaWyszyńskiegomost Pokojupl. SpołecznyTrauguttaOławskapl. DominikańskiKazimierza WielkiegoSzewskaGrodzkamost UniwersyteckiDubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E6

SĘPOLNO Mickiewicza Paderewskiego Różyckiego most Szczytnicki Grunwaldzka Sienkiewicza Wyszyńskiego most Pokoju pl. Społeczny Oławska pl. Dominikański Kazimierza Wielkiego Krupnicza- Sądowa pl. Legionów Grabiszyńska OPORÓW

OPORÓW Grabiszyńska pl. Legionów Sądowa Krupnicza Kazimierza Wielkiego pl. Dominikański Oławska pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSienkiewiczaGrunwaldzkamost Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – SĘPOLNO

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E7

PILCZYCELotniczaLegnickapl. Jana Pawła IIRuskaKazimierza WielkiegoKrupniczaSądowa – pl. Legionów – Grabiszyńska – GRABISZYŃSKA (CMENTARZ)

GRABISZYŃSKA (CMENTARZ) – Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E8

GAJŚwieradowskaBardzkaHubskaGlinianaBorowskaPeronowaKołłątajaSkargipl. Dominikańskibł. Czesławaśw. KatarzynyPiaskowaGrodzkamost UniwersyteckiDubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska – GAJ

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20minut.

 

Linia E9

TARNOGAJTarnogajskaArmii KrajowejBardzkaHubska - Pułaskiegopl. WróblewskiegoKujawska- pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Kujawska – pl. Wróblewskiego Pułaskiego Hubska Bardzka Armii Krajowej - Tarnogajska TARNOGAJ

Linia kursuje w godz. 800 2000 z częstotliwością co 20 minut.

 

Specjalne linie autobusowe:

 

Linia 301

PL. SOLIDARNOŚCILegnickapl. Jana Pawła IILegnicka– RybackaZachodniaLegnicka– Niedźwiedzia Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica DWORZEC NADODRZE

DWORZEC NADODRZE pl. Staszica Reymonta most Osobowicki – Osobowicka Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna – Legnicka – Wejherowska – Popowicka Niedźwiedzia Legnicka Poznańska Zachodnia Rybacka PL. SOLIDARNOŚCI

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 307

JERZMANOWO (CMENTARZ I) Jerzmanowska Żernicka Zemska Rogowska Strzegomska Klecińska- Grabiszyńska GRABISZYŃSKA (CMENTARZ II)

GRABISZYŃSKA (CMENTARZ II) Grabiszyńska Klecińska Strzegomska Rogowska Zemska Żernicka- Jerzmanowska – JERZMANOWO (CMENTARZ I)

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 322

NOWY DWÓR (PĘTLA) Rogowska Strzegomska Gubińska Chociebuska Hermanowska Koszalińska- Bystrzycka Balonowa Horbaczewskiego Rondo Szomańskiego Orlińskiego Na Ostatnim Groszu Legnicka Wejherowska Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego Rondo Lotników Polskich ks. Stanety Gorlicka Litewska Żmudzka Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Żmudzka Litewska Gorlicka ks. Stanety Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – GrunwaldzkaSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorskapl. StaszicaReymontamost Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna Legnicka nawrót na skrz. z Wejherowską Legnicka Na Ostatnim Groszu Orlińskiego Rondo Szomańskiego Horbaczewskiego Balonowa Bystrzycka Koszalińska Hermanowska Chociebuska Gubińska – Strzegomska – Rogowska – NOWY DWÓR (PĘTLA)

Linia kursuje w godz. 800 – 1500 z częstotliwością co 10 minut, w godz. 1500 – 1800 co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 334

BUFOROWA (RONDO)BuforowaBardzka (Cmentarz)BardzkaKamiennapl. Powstańców ŚląskichZaporoskaKruczaInżynierskaRondo WoźniakaAleja PracyHalleraGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – Solskiego – Aleja Piastów – RACŁAWICKA

RACŁAWICKAAleja PiastówSolskiegoGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz)GrabiszyńskaHalleraAleja PracyRondo Woźniaka– InżynierskaKruczaZaporoskapl. Powstańców ŚląskichKamienna– Bardzka

Bardzka (Cmentarz) Buforowa BUFOROWA (RONDO)

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut..

 

Linia 335

STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) – Rondo Bartoszewskiego – Pilczycka – Gwarecka – Dokerska – KozanowskaPilczyckaMilenijnaLegnickaWejherowskaPopowickaMilenijnamost MilenijnyOsobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Sienkiewicza Grunwaldzka most Szczytnicki – Kochanowskiego mosty Jagiellońskie Brücknera Krzywoustego Rondo Lotników Polskich ks. Stanety- Gorlicka Litewska Żmudzka Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Żmudzka Litewska Gorlicka ks. Stanety Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – GrunwaldzkaSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorskapl. StaszicaReymontamost Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna Pilczycka Kozanowska Dokerska Gwarecka Pilczycka Rondo Bartoszewskiego STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA)

Linia kursuje w godz. 800 – 1500 z częstotliwością co 10 minut, w godz. 1500 – 1800 co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 336

RACŁAWICKA Aleja Piastów– Solskiego– Grabiszyńska Grabiszyńska (Cmentarz) Grabiszyńska– Klecińska- Gądowianka Na Ostatnim Groszu Legnicka Wejherowska Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka Bałtycka Kamieńskiego KAMIEŃSKIEGO (PĘTLA)

KAMIEŃSKIEGO (PĘTLA) Kamieńskiego Bałtycka Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka most Milenijny Milenijna Legnicka nawrót na skrz. z Wejherowską Legnicka Na Ostatnim Groszu GądowiankaKlecińskaGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz)GrabiszyńskaSolskiegoAleja Piastów– RACŁAWICKA

Linia kursuje w godz. 800 – 1500 z częstotliwością co 10 minut, w godz. 1500 – 1800 co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 350

PAWŁOWICE (WIDAWSKA)WidawskaPawłowickaAzaliowaPrzedwiośnieBora–KomorowskiegoIrkucka KrólewskaOsiedle Sobieskiego Królewska WilanowskaJana III SobieskiegoDobroszycka Bierutowska– Rondo Lotników Polskich Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Rondo Lotników Polskich Bierutowska Jana III Sobieskiego Wilanowska– Królewska– Osiedle Sobieskiego Królewska Irkucka Bora–Komorowskiego Przedwiośnie- Starodębowa – Pawłowicka – Widawska – PAWŁOWICE (WIDAWSKA)

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut..

 

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Morwowej:

W związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ulicy Morwowej, autobusy linii 100, 136 i 143 od przystanku „Tarnogaj” do przystanku „Gaj–pętla” będą kursowały objazdem przez ulicę Tarnogajską,

 

Armii Krajowej i Bardzką do Świeradowskiej z pominięciem przystanku „Złotostocka”. W kierunku przeciwnym trasa dla linii 100, 136 i 143 pozostaje bez zmian.

 

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy„Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dlawszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

 

Zmiany lokalizacji przystanków:

 • przystanek autobusowy nr 23002 „most Osobowicki” zostanie przeniesiony na przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy pozostaje bez zmian;
 • autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Osobowickiego, na ulicy Osobowickiej będą zatrzymywały się tylko na przystanku tymczasowym przy Bramie Głównej Cmentarza Osobowickiego i przy moście Osobowickim.
 • Autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Milenijnego będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach w ciągu ulicy Osobowickiej;
 • na ul. Grabiszyńskiej autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Grabiszyńska (Cmentarz II)”, zlokalizowanym przy peronie tramwajowym na wysokości drugiej bramy Cmentarza Grabiszyńskiego.

 

Tabor:

 

Autobusy linii A, K, 107, 109, 121, 125, 129, 133, 142, 143, 301, 307, 322, 334, 335, 336 i 720 będą

obsługiwane przez autobusy przegubowe , a autobusy linii 106, 112, 113, 128, 148, 149 i 350 będą obsługiwane przez autobusy typu solo

 

 

1 listopada 2021 r. (poniedziałek):

 

 

Komunikacja kursuje wg sobotnich rozkładów jazdy.

 

Linia 74

W godzinach 800 1800 kursuje z częstotliwością co 5 minut, a w godzinach 1800 2000 z częstotliwością co 10 minut.

 

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

 

Linia K

W godzinach 800 2000 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo), przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

 

Linia N

W godzinach 800 2000 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.

Linia 118

W godzinach 800 2000 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut.

 

Linia 123 (tej linii nie obsługuje MPK)

 

W godzinach 900 1800 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut wg specjalnego rozkładu.

 

Linia 720

 

W godzinach 800 2000 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od alei Hallera przez ulicę Grabiszyńską do Grabiszyńska (Cmentarz II) i linia będzie kursowała w godz. 800 1800 z częstotliwością co 7,5 minuty, a w godz.1800 – 2000 z częstotliwością co 10 minut.

 

Specjalne linie tramwajowe:

 

Linia E2

ORLA Powstańców Śląskich Świdnicka– pl. Teatralny– Widok Szewska Grodzka– most Uniwersytecki Dubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Uniwersytecki Grodzka Nowy Świat Kazimierza Wielkiego Widok pl. Teatralny Świdnicka Powstańców Śląskich – ORLA

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E3

SĘPOLNO Mickiewicza Paderewskiego Różyckiego most Szczytnicki Grunwaldzka Sienkiewicza Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wlkp. – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wlkp. – Trzebnicka Słowiańska Jedności Narodowej Nowowiejska Piastowska Sienkiewicza Grunwaldzka most Szczytnicki Różyckiego Paderewskiego Mickiewicza SĘPOLNO

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E4

KROMERA Kromera mosty Warszawskie Jedności Narodowej Poniatowskiego Bema pl. Bema Drobnera Dubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

OSOBOWICE Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Bema Poniatowskiego Jedności Narodowej mosty Warszawskie Kromera KROMERA

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E5

OSOBOWICE Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica Pomorska Dubois most Uniwersytecki Grodzka Nowy Świat Kazimierza Wielkiego pl. Dominikański Oławska Traugutta- pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSzczytnickaSkłodowskiej-CurieRondo Reagana (peron 4)- Skłodowskiej-Curie most Zwierzyniecki Wajdy Wróblewskiego Olszewskiego BISKUPIN

 

BISKUPIN – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 1)Skłodowskiej-CurieSzczytnickaWyszyńskiegomost Pokojupl. SpołecznyTrauguttaOławskapl. DominikańskiKazimierza WielkiegoSzewskaGrodzkamost UniwersyteckiDubois Pomorska pl. Staszica Reymonta most Osobowicki Osobowicka OSOBOWICE

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E6

SĘPOLNO Mickiewicza Paderewskiego Różyckiego most Szczytnicki Grunwaldzka Sienkiewicza Wyszyńskiego most Pokoju pl. Społeczny Oławska pl. Dominikański Kazimierza Wielkiego Krupnicza- Sądowa pl. Legionów Grabiszyńska OPORÓW

OPORÓW Grabiszyńska pl. Legionów Sądowa Krupnicza Kazimierza Wielkiego pl. Dominikański Oławska pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSienkiewiczaGrunwaldzkamost Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – SĘPOLNO

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E7

PILCZYCELotniczaLegnickapl. Jana Pawła IIRuskaKazimierza WielkiegoKrupniczaSądowa – pl. Legionów – Grabiszyńska – GRABISZYŃSKA (CMENTARZ)

GRABISZYŃSKA (CMENTARZ) – Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20 minut.

 

Linia E8

GAJŚwieradowskaBardzkaHubskaGlinianaBorowskaPeronowaKołłątajaSkargipl. Dominikańskibł. Czesławaśw. KatarzynyPiaskowaGrodzkamost UniwersyteckiDubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska – GAJ

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 10 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 20minut.

 

Linia E9

TARNOGAJTarnogajskaArmii KrajowejBardzkaHubska - Pułaskiegopl. WróblewskiegoKujawska- pl. Społecznymost PokojuWyszyńskiegoSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – OSOBOWICE

OSOBOWICE – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Kujawska – pl. Wróblewskiego Pułaskiego Hubska Bardzka Armii Krajowej - Tarnogajska TARNOGAJ

Linia kursuje w godz. 800 2000 z częstotliwością co 20 minut.

 

Linia 301

PL. SOLIDARNOŚCILegnickapl. Jana Pawła IILegnicka– RybackaZachodniaLegnicka– Niedźwiedzia– Popowicka – Milenijna – most Milenijny – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica DWORZEC NADODRZE

DWORZEC NADODRZE pl. Staszica Reymonta most Osobowicki – Osobowicka Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna – Legnicka – Wejherowska – Popowicka Niedźwiedzia Legnicka Poznańska Zachodnia Rybacka PL. SOLIDARNOŚCI

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 307

JERZMANOWO (CMENTARZ I) Jerzmanowska Żernicka Zemska Rogowska Strzegomska Klecińska- Grabiszyńska GRABISZYŃSKA (CMENTARZ II)

GRABISZYŃSKA (CMENTARZ II) Grabiszyńska Klecińska Strzegomska Rogowska Zemska Żernicka- Jerzmanowska – JERZMANOWO (CMENTARZ I)

Linia kursuje w godz. 800 – 1800 z częstotliwością co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 322

NOWY DWÓR (PĘTLA) Rogowska Strzegomska Gubińska Chociebuska Hermanowska Koszalińska- Bystrzycka Balonowa Horbaczewskiego Rondo Szomańskiego Orlińskiego Na Ostatnim Groszu Legnicka Wejherowska Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka most Osobowicki Reymonta pl. Staszica Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego Rondo Lotników Polskich ks. Stanety Gorlicka Litewska Żmudzka Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Żmudzka Litewska Gorlicka ks. Stanety Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – GrunwaldzkaSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorskapl. StaszicaReymontamost Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna Legnicka nawrót na skrz. z Wejherowską Legnicka Na Ostatnim Groszu Orlińskiego Rondo Szomańskiego Horbaczewskiego Balonowa Bystrzycka Koszalińska Hermanowska Chociebuska Gubińska – Strzegomska – Rogowska – NOWY DWÓR (PĘTLA)

Linia kursuje w godz. 800 – 1500 z częstotliwością co 10 minut, w godz. 1500 – 1800 co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 334

BUFOROWA (RONDO)BuforowaBardzka (Cmentarz)BardzkaKamiennapl. Powstańców ŚląskichZaporoskaKruczaInżynierskaRondo WoźniakaAleja PracyHalleraGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – Solskiego – Aleja Piastów – RACŁAWICKA

RACŁAWICKAAleja PiastówSolskiegoGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz)GrabiszyńskaHalleraAleja PracyRondo Woźniaka– InżynierskaKruczaZaporoskapl. Powstańców ŚląskichKamienna– Bardzka  Bardzka (Cmentarz) Buforowa BUFOROWA (RONDO)

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut..

Linia 335

STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) – Rondo Bartoszewskiego – Pilczycka – Gwarecka – Dokerska – KozanowskaPilczyckaMilenijnaLegnickaWejherowskaPopowickaMilenijnamost MilenijnyOsobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska Dubois Drobnera pl. Bema Sienkiewicza Grunwaldzka most Szczytnicki – Kochanowskiego mosty Jagiellońskie Brücknera Krzywoustego Rondo Lotników Polskich ks. Stanety- Gorlicka Litewska Żmudzka Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Żmudzka Litewska Gorlicka ks. Stanety Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – GrunwaldzkaSienkiewiczapl. BemaDrobneraDuboisPomorskapl. StaszicaReymontamost Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka – most Milenijny – Milenijna Pilczycka Kozanowska Dokerska Gwarecka Pilczycka Rondo Bartoszewskiego STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA)

Linia kursuje w godz. 800 – 1500 z częstotliwością co 10 minut, w godz. 1500 – 1800 co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 336

RACŁAWICKA Aleja Piastów– Solskiego– Grabiszyńska Grabiszyńska (Cmentarz) Grabiszyńska– Klecińska- Gądowianka Na Ostatnim Groszu Legnicka Wejherowska Popowicka Milenijna most Milenijny Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka Bałtycka Kamieńskiego KAMIEŃSKIEGO (PĘTLA)

KAMIEŃSKIEGO (PĘTLA) Kamieńskiego Bałtycka Osobowicka Cmentarz Osobowicki Osobowicka most Milenijny Milenijna Legnicka nawrót na skrz. z Wejherowską Legnicka Na Ostatnim Groszu GądowiankaKlecińskaGrabiszyńskaGrabiszyńska (Cmentarz)GrabiszyńskaSolskiegoAleja Piastów– RACŁAWICKA

Linia kursuje w godz. 800 – 1500 z częstotliwością co 10 minut, w godz. 1500 – 1800 co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut.

 

Linia 350

PAWŁOWICE (WIDAWSKA)WidawskaPawłowickaAzaliowaPrzedwiośnieBora–KomorowskiegoIrkucka KrólewskaOsiedle Sobieskiego Królewska WilanowskaJana III SobieskiegoDobroszycka Bierutowska– Rondo Lotników Polskich Kiełczowska KIEŁCZOWSKA CMENTARZ

KIEŁCZOWSKA CMENTARZ Kiełczowska Rondo Lotników Polskich Bierutowska Jana III Sobieskiego Wilanowska– Królewska– Osiedle Sobieskiego Królewska Irkucka Bora–Komorowskiego Przedwiośnie- Starodębowa – Pawłowicka – Widawska – PAWŁOWICE (WIDAWSKA)

Linia kursuje w godz. 800 1800 z częstotliwością co 15 minut, a w godz. 1800 – 2000 co 30 minut..

 

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Morwowej:

W związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ulicy Morwowej, autobusy linii 100, 136 i 143 od przystanku „Tarnogaj” do przystanku „Gaj–pętla” będą kursowały objazdem przez ulicę Tarnogajską, Armii Krajowej i Bardzką do Świeradowskiej z pominięciem przystanku „Złotostocka”. W kierunku przeciwnym trasa dla linii 100, 136 i 143 pozostaje bez zmian.

 

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy„Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dlawszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego

 

Zmiany lokalizacji przystanków:

 • przystanek tramwajowy nr 10605 „Kleczkowska” w kierunku Osobowic zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Kleczkowską na przystanek autobusowy nr 10705;
 • przystanek autobusowy nr 23002 „most Osobowicki” zostanie przeniesiony na przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy pozostaje bez zmian;
 • autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Osobowickiego, na ulicy Osobowickiej będą zatrzymywały się tylko na przystanku tymczasowym przy Bramie Głównej Cmentarza Osobowickiego i przy moście Osobowickim.
 • Autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Milenijnego będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach w ciągu ulicy Osobowickiej;
 • na ul. Grabiszyńskiej autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Grabiszyńska (Cmentarz II)”, zlokalizowanym przy peronie tramwajowym na wysokości drugiej bramy Cmentarza Grabiszyńskiego.

 

Tabor:

 

Autobusy linii A, K, 107, 109, 121, 125, 129, 133, 142, 143, 301, 307, 322, 334, 335, 336 i 720 będą

obsługiwane przez autobusy przegubowe , a autobusy linii 106, 112, 113, 128, 148, 149 i 350 będą obsługiwane przez autobusy typu solo

 

 

2 listopada 2021 r. (wtorek): 

 

Linia 74

W godzinach 9:00–14:00 kursuje z częstotliwością co 7,5 minuty, a w godzinach 14:00 17:00 z częstotliwością co 12 minut.

 

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

 

Linia K

W godzinach 9:00 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo), przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

 

Linia 121

W godzinach 9:00 14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.

 

Linia 319

W godzinach 9:00 – 14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II) z częstotliwością co 15 minut.

 

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

 

Bilety:

Na wszystkich liniach specjalnych obowiązują następujące bilety: BILETY JEDNORAZOWE

 • 4,60 normalny, 2,30 – ulgowy

BILETY CZASOWE

 • 15–minutowy: 3,20 normalny, 1,60 zł – ulgowy
 • 30–minutowy: 4,00 normalny, 2,00 zł – ulgowy
 • 60–minutowy: 5,20 normalny, 2,60 zł – ulgowy
 • 90–minutowy: 7,00 normalny, 3,50 zł – ulgowy
 • 24–godzinny: 15,00 normalny, 7,50 zł – ulgowy
 • 48–godzinny: 26,00 normalny, 13,00 zł – ulgowy
 • 72–godzinny: 32,00 normalny, 16,00 zł – ulgowy
 • 168–godzinny:54,00 zł– normalny, 27,00 zł – ulgowy

BILETY OKRESOWE

 • imienne
 • na okaziciela
 • aglomeracyjne
 • semestralne.