Ikona standardu tekstu prostego
linie: 118
obowiązuje: 06.01.2023 - 30.06.2023

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z budową Mostów Chrobrego i przebudową skrzyżowania ulicy Swojczyckiej i Mydlanej, od wyjazdów porannych w dniu 6 stycznia 2023 roku planowane jest
wprowadzenie następujących zmian w organizacji komunikacji zbiorowej:
*Autobusy linii 118 w kierunku Rędzina kursujące wariantowo przez Volvo od ul. Mydlanej skręcą w prawo w Swojczycką, po czym zawrócą przed mostami Chobrego i powrócą na stałą trasę przejazdu;
*Zmieniona zostanie lokalizacja przystanku Monopolowa NŻ (nr 24702) - przystanek zostanie przesunięty o około 35 metrów w kierunku ul. Mydlanej.