Ikona standardu tekstu prostego

 

Witamy w drużynie MPK Wrocław dwie nowe maskotki!

Mogliście poznać je podczas Dnia Otwartego MPK 2021. Z dumą stwierdzamy, że nasi nowi przyjaciele prezentują się świetnie. Będą towarzyszyli nam przy różnych ważnych okazjach – takich właśnie, jak dni otwarte.

Zwracamy się jednak do Was z prośbą o pomoc. Maskotki nie mają jeszcze swoich imion. Jeżeli wiecie, jakie będą najlepiej pasowały do naszych nowych bohaterów, to podzielcie się z nami waszym pomysłem.

Propozycje imion dla nowych maskotek można nadsyłać pod adres promocjaaqp5@mpk.wroc.pl.

Najciekawsze pomysły zostaną poddane głosowaniu, które wyłoni imiona dla naszych przyjaciół. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18 października.

 

  

 

 

Konkurs na imię dla maskotek.

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z poniższym Regulaminem.

 

 1. KONKURS
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na imię nowych maskotek organizowanym przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 75/79, 50-316 Wrocław (zwanym dalej „Organizatorem”).
  2. Organizator przeprowadzi Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook (http://www.facebook.com).
  3. Celem konkursu jest wybranie jednego z 7 imion maskotek, które premierowo pojawiły się podczas Dnia Otwartego MPK 2021. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, sygnowany, administrowany przez portal Facebook.
  4. Udział w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.
  5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.10.2021 r. i trwać będzie do dnia 25.10.2021 r. do godziny 24.00.
  6. Oficjalne informacje na temat wyników konkursu będą dostępne w dniu 26.10.2021 r. na facebookowym fanpage ’u oraz stronie internetowej www.mpk.wroc.pl.
 2. ZASADY
  1. Konkurs trwa do momentu zakończenia go przez Organizatora.
  2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w przypadku naruszenia przez uczestnika konkursu praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
  3. Konkurs polega na zaznaczeniu odpowiedniej „reakcji” pod postem, w którym będzie opublikowane 7 imion i kolejno dana reakcja odpowiada danemu imieniu. Największa ilość danej reakcji zadecyduje o wyborze danego imienia i nazwania nowych maskotek.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1 Administratorem Państwa danych jest:

MPK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79

e-mail: biuroqxon64p@mpk.wroc.pl

tel.: 71 32 50 800

fax: 71 32 50 802

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : ieakowod@mpk.wroc.pl

Celem przetwarzania Państwa danych jest ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa na obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 2016.05.04 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i tylko w tym celu Państwa dane są zbierane.

Dostęp do nagrań (danych) posiadają pracownicy Firmy świadczącej usługi ochrony dla MPK Sp. z o.o., są one przechowywane przez okres do ustalenia…., a po tym czasie trwale niszczone. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych i zgoda na objęcie monitoringiem jest dobrowolna lecz niezbędna do  wejścia na teren obiektu.

Dane nie są przekazywane do państw trzecich i nie podlegają profilowaniu.

Zebrane dane będą przechowywane od 08.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

3.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.