Ikona standardu tekstu prostego
Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin

Ogólnym celem Projektu jest redukcja niskiej emisji produktów spalania paliw ze środków transportu oraz poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Wrocławskiego Obszaru

Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – Etap I A

Ogólnym celem Projektu jest redukcja niskiej emisji produktów spalania paliw ze środków transportu oraz poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Wrocławskiego Obszaru

Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin

Ogólnym celem Projektu jest redukcja niskiej emisji produktów spalania paliw ze środków transportu oraz poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez wymianę przestarzałego taboru autobusowego w komunikacji miejskiej na nowy, spełniający standardy emisji spalin EURO VI, do obsługi połączeń na terenie miasta Wrocławia.

Projekt ITS wraz z Podprojektem ZSTS oraz Projektem Uzupełniającym, stanowić będzie System ITS

System ITS będzie narzędziem umożliwiającym służbom miejskim efektywną i skuteczną realizację polityki Gminy Wrocław w zakresie optymalizacji wykorzystania infrastruktury transportowej Wrocławia, dostarczając jednocześnie uczestnikom ruchu maksimum użytecznej informacji o warunkach ruchu i optymalnych sposobach przemieszczania się.

Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – Etap I A

W ramach Projektu przewidziano zakup 56 szt. nowoczesnych, fabrycznie nowych, wieloczłonowych częściowo niskopodłogowych jednokierunkowych tramwajów wraz z dodatkowym wyposażeniem obsługowym, w tym m.in. specjalistyczne narzędzia do naprawy i wymiany podzespołów, mobilny podnośnik kolumnowy, specjalistyczne wyposażenie do obsługi tramwaju, klucze umożliwiające uruchomienie tramwaju, elementy konieczne do podnoszenia tramwaju za pomocą dźwigu SPR, zestawy komputerowe do diagnostyki pojazdu, komplet wózków jezdnych dla jednego pojazdu.

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap II

Projekt obejmuje realizację ośmiu zadań: siedmiu związanych z modernizacją wybranych elementów miejskiej infrastruktury tramwajowej oraz zakupem 14 nowych tramwajów wieloczłonowych z całkowicie lub częściowo niską podłogą (minimum 20%).

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I

W ramach Projektu przewidziano następujące działania: budowę dwóch nowych odcinków torowisk tramwajowych, przebudowę wybranych istniejących odcinków linii tramwajowych, budowę dwóch nowych zintegrowanych węzłów przesiadkowych, przebudowę ulic lokalnych, towarzyszącym inwestycjom tramwajowym, remont wybranych istniejących odcinków linii tramwajowych, budowę i przebudowę stacji prostownikowych, zakup i dostawę 39 nowych niskopodłogowych tramwajów oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.