Ikona standardu tekstu prostego
Dostawa autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej

Głównym celem Projektu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, poprzez zakup autobusów elektrycznych do obsługi połączeń komunikacyjnych na terenie miasta Wrocławia.

Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin

Ogólnym celem Projektu jest redukcja niskiej emisji produktów spalania paliw ze środków transportu oraz poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Wrocławskiego Obszaru

Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – Etap I A

Ogólnym celem Projektu jest redukcja niskiej emisji produktów spalania paliw ze środków transportu oraz poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Wrocławskiego Obszaru

Projekt ITS wraz z Podprojektem ZSTS oraz Projektem Uzupełniającym, stanowić będzie System ITS

System ITS będzie narzędziem umożliwiającym służbom miejskim efektywną i skuteczną realizację polityki Gminy Wrocław w zakresie optymalizacji wykorzystania infrastruktury transportowej Wrocławia, dostarczając jednocześnie uczestnikom ruchu maksimum użytecznej informacji o warunkach ruchu i optymalnych sposobach przemieszczania się.

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap II

Projekt obejmuje realizację ośmiu zadań: siedmiu związanych z modernizacją wybranych elementów miejskiej infrastruktury tramwajowej oraz zakupem 14 nowych tramwajów wieloczłonowych z całkowicie lub częściowo niską podłogą (minimum 20%).

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I

W ramach Projektu przewidziano następujące działania: budowę dwóch nowych odcinków torowisk tramwajowych, przebudowę wybranych istniejących odcinków linii tramwajowych, budowę dwóch nowych zintegrowanych węzłów przesiadkowych, przebudowę ulic lokalnych, towarzyszącym inwestycjom tramwajowym, remont wybranych istniejących odcinków linii tramwajowych, budowę i przebudowę stacji prostownikowych, zakup i dostawę 39 nowych niskopodłogowych tramwajów oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.