Przegląd prywatności

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Ikona standardu tekstu prostego

Przewozy

Zakres usług:

 • Przewóz i opieka podczas przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Przewóz i opieka podczas przejazdu niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Miejsce, czas i sposób realizacji usług:

 • Przewozy realizowane są na terenie miasta i gminy Wrocław na trasie „dom - placówka oświatowa” oraz „placówka oświatowa – dom”.
 • Przewozy realizowane są w formie bezpłatnych, zorganizowanych (zbiorowych) przejazdów zgodnie z obowiązującym regulaminem i harmonogramem.
 • Przewozy realizowane są na podstawie tygodniowego planu lekcji w trakcie roku szkolnego, w dni zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.

Informacje dla rodziców

 • Chęć przystąpienia do przewozu zorganizowanego należy zgłaszać (składając stosowny wniosek) w placówce oświatowej, do której uczęszcza dziecko/uczeń.
 • Informacje nt. zgłoszenia oraz druki wniosku znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
 • Po zatwierdzeniu przez Departament Edukacji wniosku o objęcie przewozem zorganizowanym dziecka/ucznia niepełnosprawnego należy zapoznać się z Regulaminem przewozu (treść Regulaminu w zakładce „Dokumenty/formularze).
 • Rodzic/opiekun prawny dziecka/ucznia zobowiązany jest do  zapoznania się z treścią Regulaminu znajdującego się na stronie MPK.
 • Przed lub w trakcie realizacji przewozu można złożyć wniosek o wydanie upoważnienia na inne osoby niż rodzic/opiekun prawny do odbioru dziecka/ucznia (druk wniosku o wydanie upoważnienia oraz wzór upoważnienia znajduje się w zakładce „Dokumenty/formularze”).
 • Wnioski o wydanie upoważnienia można składać telefonicznie lub mailowo (nr telefonu i e-mail znajdują się w zakładce „Kontakt”) natomiast odbiór upoważnienia wymaga osobistego poświadczenia (podpisu) w Biurze Obsługi Pasażera Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. B. Prusa 75-79.
 • Podczas realizacji przewozów rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu przewozu, a w szczególności:
  1. Punktualnego przyprowadzania i odbioru dziecka z/do pojazdu,
  2. Utrzymywania stałego kontaktu z kierowcą/opiekunem pojazdu,
  3. Zgłaszanie absencji dziecka/ucznia kierowcy/opiekunowi pojazdu.