Ikona standardu tekstu prostego
  • kat. D po kat. B, wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
  • dla kat. D po kat. B, wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.
  • kat. D po kat. C, wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
  • kat. D po kat. C, wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.
  • kat. D po kat. C, wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną uzupełniającą.
  • kat. D po kat. C, wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną uzupełniającą dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.