Ikona standardu tekstu prostego

Jak przebiega proces kwalifikacji

________

Zobacz jak wygląda proces kwalifikacji w Ośrodku Szkolenia Kierowców MPK Wrocław.

I etap

Na początek musisz uzyskać niezbędne dokumenty do wyrobienia numeru PKK. Do Wydziału Komunikacji zgłaszasz się z następującymi dokumentami:

  • orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania danym rodzajem pojazdu
  • dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
  • kolorowym zdjęciem o wymiarach 35×45 mm
  • wypełnionym wnioskiem o wydanie prawa jazdy
  • wizą, kartą stałego pobytu w przypadku obcokrajowców (pobyt w Polsce minimum 185 dni w danym roku kalendarzowym)
  • kserokopią dotychczasowego prawa jazdy – jeśli chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię
  • w przypadku kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E orzeczeniem o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Czym jest PKK i kto go potrzebuje?

________

Od dnia 19.01.2013 r. przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy, niezależnie od wybranej kategorii, każdy kandydat na kierowcę musi wyrobić tzw. nr PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.

II etap

Mając wydane zaświadczenie z numerem PKK, które wydaje Wydział Komunikacji, zapraszamy do naszego Ośrodka, aby podpisać umowę szkoleniową.

III etap

Uczysz się teorii

Teoria obejmuje 24 godziny lekcyjne (45 minut każda) w sali wykładowej, rozłożone na 3 dni szkoleniowe. Daty i godziny spotkań są z góry ustalone. Podczas zajęć teoretycznych przeprowadzamy także w formie warsztatów szkolenie z pierwszej pomocy. Po zakończonym szkoleniu odbywa się próbny egzamin z teorii na komputerze w naszej siedzibie – identyczny jak na egzaminie państwowym.

IV etap

Pokonujesz pierwsze kilometry

Praktyka w zależności od posiadanego prawa jazdy obejmuje 60 lub 40 godzin zegarowych jazdy autobusem. W naszym OSK szkolimy na czterech autobusach różnej długości. Kurs obejmuje wszystkie zadania i manewry obowiązujące na egzaminie państwowym. Terminy jazd są przez nas ustalane z tygodniowym wyprzedzeniem w zależności od dyspozycyjności kursanta.

V etap

Zdajesz egzamin wewnętrzny

Po zakończonym szkoleniu praktycznym odbywa się egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka). Pozytywny wynik tego egzaminu kończy cały proces szkolenia i umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego.

VI etap

Przystępujesz do egzaminu państwowego

Nasi kursanci mają możliwość odbycia egzaminu praktycznego autobusem, którym jeździli w trakcie szkolenia.