Przegląd prywatności

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Ikona standardu tekstu prostego

Z tej okazji MPK Wrocław organizuje specjalną paradę tramwajowo-autobusowa połączoną z dodatkowymi atrakcjami! Warunkiem udziału w paradzie jest posiadanie zaproszenia-biletu pamiątkowego, który będzie można otrzymać od 30.08 od godz. 14:00 w naszych Biurach Obsługi Pasażera przy ul. Kromera 21A i Świeradowskiej 22 (liczba miejsc ograniczona). Na miejscu wydarzenia nie będzie możliwości nabycia biletu.

Czego możemy się spodziewać?

O godz. 12:00 (zbiórka 11:45) z ul. Marchijskiej (od strony pl. Orląt Lwowskich) w kierunku pętli przy ul. Rogowskiej wystartuje parada tramwajowo-autobusowa, w której udział wezmą zarówno zabytkowe, jak i nowoczesne pojazdy taboru MPK i  KSTM. Po zakończeniu parady, na pętli przy ul. Rogowskiej na uczestników wydarzenia i mieszkańców będą czekać: animacje i gry dla dzieci, zwiedzanie tramwajów i autobusów, loteria fantowa, bar wodny MPWiK, food trucki, gra miejska (organizowana wspólnie z WCRS i Piknikiem Pierwszej Pomocy w pobliskim Parku Tysiąclecia), mobilne Biuro Obsługi Pasażera, punkt rekrutacyjny MPK, stanowisko z informacjami na temat najnowszych inwestycji, dyżur Rzecznika Praw Pasażera MPK.

Budowa TAT to największa inwestycja komunikacyjna w powojennym Wrocławiu! Koszt całego zadania, nadzorowanego przez Wrocławskie Inwestycje, to 390 mln zł, z czego ponad 182 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. To kluczowy projekt, umożliwiający bardziej efektywny i płynny przepływ komunikacji miejskiej, a także ważny krok w rozwoju infrastruktury transportowej w naszym mieście. Na TAT składać się będą kilometry nowych torów tramwajowych i trakcji, ale także przystanki, chodniki, kanalizacja i odwodnienia, przebudowana jezdnia, sieci podziemne, zieleń, stacja prostownikowa, pętla, przejścia i ścieżki rowerowe oraz dwa wiadukty.

REGULAMIN WYDARZENIA „OTWARCIE TRASY AUTOBUSOWO – TRAMWAJOWEJ (TAT) WE WROCŁAWIU”

 1. Osoby biorące udział w wydarzeniu organizowanym przez MPK Sp. z o.o. robią to na własną odpowiedzialność.
 2. Każda osoba wchodząca i wychodząca z autobusu lub tramwaju powinna wykonywać to
  w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników.
 3. Uczestnictwo w paradzie uwarunkowane jest okazaniem prowadzącemu tramwaj lub autobus biletu pamiątkowego.
 4. Bilet pamiątkowy wydawany jest bezpłatnie w punktach obsługi klienta przy ulicy Świeradowskiej 22 i przy ulicy Kromera 21a.
 5. Bilety pamiątkowe dostępne są w punktach obsługi klienta do wyczerpania limitu 400 sztuk.
 6. Na jedną osobę przypada maksymalnie 5 biletów pamiątkowych.
 7. Parada rozpoczyna się w dniu 02.09.2023 roku o godzinie 12:00 przy ulicy Marchijskiej. Osoby, które pojawią się na miejscu parady po godzinie 12:00 nie będą miały możliwości wzięcia udziału w paradzie.
 8. Uczestnik nie ma możliwości opuszczenia pojazdu aż do zakończenia parady.
 9. Zabrania się wchodzenia do autobusu lub tramwaju po spożyciu napojów alkoholowych oraz pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, środków zastępczych albo innych psychoaktywnych. Kierowca uprawniony jest do niewpuszczenia uczestnika do pojazdu w ww. stanie.
 10. Zobowiązuje się osoby przebywające w pojazdach do bezwzględnego stosowania się do poleceń kierowcy (motorniczego) i poszanowania mienia biorącego udział w wydarzeniu. W przypadku niezastosowania się do poleceń kierowcy (motorniczego), jest on uprawniony do wyproszenia
  z pojazdu pasażera.
 11. Nieletni mogą wziąć udział w wydarzeniu jedynie za zgodą i w towarzystwie swoich opiekunów.
 12. W trakcie przemieszczania się pojazdu na trasie wydarzenia, osoby przebywające w jego wnętrzu zobowiązane są do bezwzględnego zachowania ostrożności i zasad bezpieczeństwa, w szczególności w czasie poruszania się pojazdu, uczestnicy zobowiązani są do trzymania się elementów stałych autobusu.
 13. Zabrania się wychylania się przez otwarte okna lub przez krawędź pojazdu oraz wyrzucania
  i wystawiania przedmiotów poza jego krawędź.
 14. Zabrania się przełączania i blokowania wszelkich elementów znajdujących się wewnątrz autobusu lub tramwaju.
 15. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, w tym elektronicznych, a także stosowania wszelkiego rodzaju środków odurzających lub substancji psychotropowych, środków zastępczych albo innych psychoaktywnych.
 16. Uczestnicy wydarzenia są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
  a w szczególności przestrzegania zakazu:
  1. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia, w tym drzewców, kijów do selfie itp.,
  2. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
  3. wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów
   i innych urządzeń emitujących światło,
  4. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego
  5. wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych
   do pojazdów uczestniczących w paradzie,
  6. rzucania wszelkimi przedmiotami,
  7. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
  8. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, ksenofobicznych, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.
  9. wnoszenia innych przedmiotów zabronionych znajdujących się w wykazie Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący i w razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego do środka pojazdu kierowca (motorniczy) jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
 1. Organizator informuje, że przebieg wydarzenia będzie fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych technologii medialnych. Osoba przystępując do uczestnictwa w  niniejszym wydarzeniu wyraża na powyższe zgodę.
 2. Organizator może odmówić wstępu na wydarzenie:
  1. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty niebezpieczne,
  2. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 3. Ze względu na ryzyko wyślizgnięcia się z rąk aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych zachowaj szczególną ostrożność podczas robienia zdjęć w trakcie wydarzenia.
 4. Organizator TAT nie bierze odpowiedzialności za atrakcje organizowane przez podmioty współpracujące  przy realizacji wydarzenia.

W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Zasady uczestnictwa food trucków na evencie TAT

 1. Organizatorem eventu „OTWARCIE TRASY AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWEJ” (zwane TAT) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu Sp. z o.o.
   z siedzibą przy ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław. 
 2. Organizator informuje, że TAT odbędzie się w dniu 2 września 2023 roku w godzinach
  pomiędzy 12:00 a 16:00.
 3. Miejscem eventu jest pętla przy ul. Rogowskiej na Nowym Dworze we Wrocławiu.
 4. Teren do ustawienia food trucków będzie dostępny od godziny 10:00 w dniu wydarzenia tj. 02.09.2023, jednocześnie food trucki muszą opuścić miejsce eventu najpóźniej o godzinie 17:00.
 5. Zasady są stworzone dla wszystkich przedstawicieli food trucków biorących udział
  w wydarzeniu.
 6. Wszystkie osoby przebywające na wydarzeniu obowiązane są zachowywać się
  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać niniejszych zasad oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli TAT, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 7.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na wydarzeniu przebywa na własne ryzyko
  i odpowiedzialność.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie gdzie odbywa się wydarzenie, w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu MPK Wrocław.
 9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas eventu zobowiązany jest powiadomić MPK Wrocław (lub służby porządkowe) oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

 1. Najważniejsze wymagania dotyczące food trucków na wydarzeniu:
 • wyznajemy zasadę „less waste”, recykling i ekologia- w miarę możliwości prosimy
  o niestosowanie plastikowych kubków, talerzy, sztućców oraz słomek;
 •  sortowanie śmieci;
 • własne kosze na śmieci/ worki przy każdym food trucku;
 •  posiadanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników oraz food trucka;
 • akceptacja powyższych zasad jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia
  o niewspieraniu agresji na Ukrainę;
 • około 10 voucherów open dla Organizatora do dystrybucji w trakcie eventu oraz
  do wykorzystania w dniu wydarzenia (vouchery zostaną przygotowane przez MPK Wrocław);
 • zapoznanie się z regulaminem TAT – dostępny na naszej stronie internetowej www.mpk.wroc.pl