Ikona standardu tekstu prostego

Pełnomocnik Seniora, Waldemar Baranowski pełni dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 12:00.

Numer telefonu do pełnocnika : 601 996 898

Pełnomocnik Seniora ma w swoich zadaniach:
- inicjowanie działań służących zaspokajaniu potrzeb i reprezentowaniu interesów osób starszych,
- dążenie do niwelowania barier dla osób starszych w komunikacji miejskiej,
- współpracuje z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta, z Wrocławską Radą Seniorów oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i
organizacjami, których praca związana jest z poprawą jakości/standardu życia osób starszych,
- współpracuje z komórkami organizacyjnymi Spółki w celu organizowania i  koordynowania prac związanych z obsługą osób
starszych,
- organizuje spotkania poświęcone sprawom osób starszych, sporządza wnioski z tych spotkań i przedkłada je odpowiednim adresatom do
realizacji,
- udziela wsparcie osobom starszym przy załatwianiu spraw bieżących w Spółce.