Przegląd prywatności

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Ikona standardu tekstu prostego

Ho, ho, ho, nie śpimy! Mikołaj przyszedł! A właściwie przyjechał… tramwajem!

Wrocław nie zostaje w tyle! W środę 6 grudnia, jeszcze przed świtem, na wrocławskie tory wyjechał bardzo wyjątkowy, przepięknie ozdobiony, świąteczny tramwaj. Aż do 6 stycznia rozświetlać będzie zimowy mrok ulic.

Tramwaj kursować będzie w ramach linii 19, a więc na trasie Górnicza-ZOO i ZOO-Kozanów (Dokerska), tak aby zza jego szyb można było dojrzeć najpiękniejszy wrocławski krajobraz. Wszystkich podróżujących zainspirowanych klimatem grudniowego Wrocławia, zapraszamy także do udziału w wyjątkowym konkursie na świąteczną kartkę! 

Aby wygrać atrakcyjne nagrody i gadżety MPK Wrocław należy stworzyć własnoręcznie zrobioną ograficzną kartkę świąteczną ilustrującą ten właśnie Mikołajowy tramwaj i wysłać ją na adres: protaxwmocja@mpk.wroc.pl do 31.12.2023 r.

 Szczegóły oraz regulamin konkursu poniżej.

Zapraszamy do klimatycznej przejażdżki świątecznym tramwajem i uchwycenia magii w obiektywie! 

 

REGULAMIN
konkursu fotograficznego „Kartka ze świątecznym tramwajem MPK Wrocław”

§1 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
NIP: 8961004279 z siedzibą we Wrocławiu 50-316, ul. Bolesława Prusa 75-79, zwane dalej MPK Wrocław.

§2 Cele konkursu

 1. Świąteczny konkurs fotograficzny „Kartka ze świątecznym tramwajem MPK Wrocław” ma na celu przedstawienie taboru MPK Wrocław jako wyjątkową inicjatywę nawiązującą do tegorocznych  świąt Bożego Narodzenia.
 2. Inicjatywa jest częścią strategii promocji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.
 3. Niezależnie od postanowień §2 ust.2 , celem konkursu jest: 
 • artystyczne zaprezentowanie świątecznego taboru MPK Wrocław z punktu widzenia pasażerów tramwaju
 • ukazanie taboru MPK Wrocław w radosnej, świątecznej kreacji 
 • atrakcyjne ukazanie taboru MPK Wrocław w kontekście Świąt Bożego Narodzenia 
 • kształtowanie postaw sprzyjających wyborowi komunikacji miejskiej jako codzienny środek transportu 
 • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających ducha świąt Bożego Narodzenia przy pomocy wyjątkowego tramwaju MPK Wrocław.
   

§3 Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Wrocławia.
 2. Każdy może wziąć udział w konkursie i dołączyć do niego w dniach 06.12 – 31.12.2023 poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: png0romocja@mpk.wroc.pl 
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w ww. konkursie.

 

 

§4 Zasady ogólne konkursu

 1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem mediów społecznościowych MPK Wrocław, na których opublikowane zostaną informacje dotyczące przebiegu oraz rozstrzygnięcia.
 2. Udział w konkursie polega na zrobieniu i przesłaniu fotograficznej kartki świątecznej korespondującej z hasłem przewodnim konkursu, ukazującym różne oblicza świątecznego tramwaju MPK 
 3. Przedmiotem konkursu są kartki świąteczne zawierające fotografie taboru MPK Wrocław - wykonane samodzielnie, będące oryginałami (uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz kartki i posiada do nich prawa autorskie).
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i praw autorskich do zdjęcia w ramach mediów społecznościowych i materiałów promocyjnych MPK Wrocław.
 5. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek danej osoby, uczestnik, przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnej zgody osoby znajdującej się na fotografii na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.

§5 Zasady szczegółowe konkursu

 1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zgłoszenie, zawierające kartkę świąteczną, na której zostało zawarte pojedyncze zdjęcie lub 1 zestaw zdjęć (rozumiany jest jako seria składająca się z maksimum 4 zdjęć, tworzących jedną określoną zamkniętą całość na kartce świątecznej) oraz oświadczenie zawarte w §4 ust. 3 oraz ust.5
 2. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać: tytuł maila, kartkę, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 3. W tytule maila należy wpisać: KONKURS FOTOGRAFICZNY.
 4. Minimalne wymogi techniczne zdjęć: format – .jpg, .png, rozdzielczość zdjęcia – minimum 300 dpi, wymiary – minimum 3000 x 2000 pikseli.  

§ 6 Termin i miejsce składania prac

 1. Prace należy dostarczyć najpóźniej do 31.12.2023 r.
 2. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy promocjsaa@mpk.wroc.pl

§7 Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

 1. MPK Wrocław jako organizator konkursu powoła 5 osobową komisję składającą się z pracowników Spółki celem oceny prac.
 2. Decyzje ww. komisji są ostateczne.
 3. Z obrad komisji zostanie sporządzony protokół, dostępny do wglądu po zakończeniu konkursu na wniosek uczestnika konkursu. 
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi 5 stycznia 2024 r.
 5. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie jest kalendarz MPK na rok 2024 oraz model autobusu Jelcz „Ogórek”
 6. Wręczenie nagród nastąpi  10 stycznia 2024 r., w lokalizacji wyznaczonej przez MPK Wrocław.
 7. MPK Wrocław zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród miejscowych oraz przyznania miejsc równorzędnych. 


 §8 Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 1. MPK Wrocław uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz w mediach społecznościowych. 
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują MPK Wrocław nieodpłatnie, na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników w ramach zgłoszenia konkursowego. 
 3. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na MPK Wrocław autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy prawo autorskie.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MPK Wrocław.
 3. MPK Wrocław przetwarza dane osobowe Uczestników w celu realizacji konkursu, wydania i rozliczenia upominków. Dane będą przechowywanie do czasu zakończenia konkursu. Dostęp do nich będą mieli uprawnieni pracownicy MPK Wrocław. 
 4. Uczestnicy podają dane osobowe dobrowolnie; mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi udział w konkursie, wydanie oraz realizację upominków. 
 5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie. 
 6. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres e-mailowy promock1.9emja@mpk.wroc.pl.
 7. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 
 8. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga MPK Wrocław.
 9. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres e-mailowy: pr36mpxomocja@mpk.wroc.pl lub telefonicznie 71 308 5502.