Ikona standardu tekstu prostego

 

MPK Wrocław torami zajmuje się formalnie od listopada 2019 roku, jednak prawdziwy boom inwestycyjny rozpoczął się wiosną tego roku. I był to dobry czas dla wrocławskiej infrastruktury. Szynami wymienionymi można by siedmiokrotnie owinąć stadion olimpijski. Mieszanki asfaltu, betonu itp. zużyte do remontu torowisk wystarczyłyby do wypełnienia jednego z basenów przy ul. Teatralnej.

A to tylko bieżące utrzymanie. Do tego dochodzą duże, planowe inwestycje, które w widoczny sposób zmieniają jakość wrocławskich torowisk, a co za tym idzie – komunikacji miejskiej. Jedną z kluczowych zmian jest wydłużenie okresu remontowego. MPK prowadzi roboty inwestycyjne niemal cały rok, a nie tylko w okresie wiosenno-letnim.

Takim przykładem jest zakończona z kilkunastodniowym wyprzedzeniem duża inwestycja przy dworcu głównym. To bardzo skomplikowane skrzyżowanie ulic Kołłątaja, Peronowej i Piłsudskiego. MPK wymieniło tam aż pół kilometra torów, w tym 5 rozjazdów, 7 zwrotnic i 16 krzyżownic. Przepustowość skrzyżowania zwiększyła się dzięki stworzeniu skrajni na skręcie z Kołłątaja w Piłsudskiego, co oznacza, że tramwaje będą mogły się tam mijać. Prace prowadzono jesienią, a inwestycja została oddana do użytku jeszcze przed końcem roku.

Od początku mojej kadencji postawiłem na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta, a w tym zakresie jednym z kluczowych elementów jest komunikacja zbiorowa. Stąd moja decyzja o radykalnym zwiększeniu środków na poprawę stanu torowisk. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale tempo pierwszego roku TORYwolucji jest bardzo zadowalające – tym bardziej,  ze równolegle budujemy dwie zupełnie nowe linie tramwajowe – ocenia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

  

Zielone torowiska

Wśród bardzo ważnych inwestycji należy wymienić prowadzone niemal równolegle kompleksowe remonty w ciągu alei Hallera oraz ulicy Żmigrodzkiej. Aleja Hallera w widoczny sposób zmieniła się dzięki nowemu zielonemu torowisku. Na remontowanym 600-metrowym odcinku – od ul. Mieleckiej do Ojca Beyzyma – między torami rośnie trawa, przez co jest nie tylko estetyczniej, ale też ciszej. Wymienione zostało również 1,6 km sieci trakcyjnej wraz ze słupami. Podobny efekt MPK uzyskało w ciągu ul. Żmigrodzkiej. Zazielenionych zostało 800 metrów nowego torowiska od ul. Broniewskiego do ul. Na Polance. Teraz jest tam ciszej a tramwaje mogą jeździć szybciej. Wcześniej obowiązywało ograniczenie prędkości ze względu na zły stan infrastruktury.

– Obydwie inwestycje przeprowadziliśmy we współpracy z radami osiedli – mówi prezes MPK, Krzysztof Balawejder. – Mieszkańcy skarżyli się na nadmierny hałas, który generowały tramwaje. Teraz, jazda po nowych torach powoduje mniej uciążliwości, a zielone torowisko poza tłumieniem dźwięków sprawia, że przejeżdżające tramwaje nie wzniecają pyłów.

Sprawne działania i nadzór nad wykonawcami

Z nową jakością mieszkańcy spotkali się również na pętli Zawalna. Poza wymianą torów odnowione zostały przejazdy drogowe, przejścia dla pieszych i trasy rowerowe przecinające pętlę. Co ważne, w deszczowe dni skończyły się problemy z zalanymi torami, gdyż MPK wybudowało system odwodnienia terenu. Ingerencji inżynierów i ekipy budowlanej wymagał też kluczowy węzeł przesiadkowy – rondo Reagana. Pozapadaną kostkę brukową zastąpiła solidna, równa betonowa nawierzchnia, a perony 3 i 4 zostały wyniesione do wysokości wejścia do autobusów i tramwajów, co znacznie ułatwia korzystanie z nich nie tylko osobom z niepełnosprawnościami. Wiele energii MPK poświęciło w mijającym roku na poprawę sytuacji na ważnych skrzyżowaniach. Wymieniło rozjazdy na przecięciu Podwala ze Świdnicką, Świdnickiej z Piłsudskiego czy Kołłątaja z Teatralną.

Przewoźnik dokonuje remontów tam, gdzie są one najbardziej konieczne, bo stan torowiska grozi wykolejeniem tramwaju. Jednym z takich miejsc jest pętla Sępolno, która została wyremontowana w ostatnich dniach. Równocześnie ogromną uwagę poświęca na nadzór pracy wykonawców i egzekwowanie wysokiej jakości robót. MPK realizuje wcześniej przyjęty plan remontów, ale reaguje także elastycznie na bieżące potrzeby. Trzy wykolejenia na pętli Leśnica, do których doszło w krótkim czasie spowodowały natychmiastową reakcję przewoźnika – spółka błyskawicznie wymieniła ponad 100 metrów szyn, wyraźnie poprawiając bezpieczeństwo przejazdów w tym rejonie.

Kolejną inwestycją MPK jest kompleksowy remont torowiska i sieci trakcyjnej w ciągu ulicy Olszewskiego wraz z pętlą Biskupin przeznaczono ok 20 mln zł. W sumie wymienianych jest obecnie 3,5 km toru pojedynczego oraz 1500 m sieci trakcyjnej. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Wielkiej Wyspy będą mogli poruszać się tramwajem ciszej, bezpieczniej i bardziej komfortowo.

#TORYwolucja to szereg działań zmierzających do poprawy stanu torowisk, na które MPK przeznacza – od 2020 roku – 80 mln zł rocznie. Taki inwestycyjny boom jest możliwy dzięki nadaniu priorytetu komunikacji zbiorowej w mieście przez prezydenta Jacka Sutryka. Skutkiem nowej polityki jest przejęcie torów przez MPK i stworzenie w tej miejskiej spółce zespołu fachowców nadzorujących w sposób kompleksowy naprawy infrastruktury oraz duże inwestycje.

Ofensywa remontowa, czyli #TORYwolucja 2021

Konsekwentna i mozolna poprawa stanu wrocławskich torowisk jest priorytetem przewoźnika, dlatego na przyszły rok zaplanowano szereg ważnych zadań inwestycyjnych przy najważniejszych skrzyżowaniach we Wrocławiu.

– W 2021 roku stawiamy sobie ambitny plan wymiany rozjazdów na kluczowych skrzyżowaniach w mieście. Ich pogarszający się stan wymaga szybkich działań – mówi Balawejder. ­– Będzie to szereg inwestycji w newralgicznych punktach miasta, takich jak plac Jana Pawła II czy skrzyżowanie alei Hallera z ulicą Powstańców Śląskich - dodaje.

Rozjazdy zostaną wymienione także na skrzyżowaniu Podwale-Krupnicza-Sądowa czy na ulicy Powstańców Śląskich. Ekipy remontowe MPK zauważyć też będzie można na pl. Dominikańskim, ul. Ruskiej czy Grabiszyńskiej. Poza tym przewoźnik naprawi przejazdy przez torowisko na pl. Strzegomskim oraz w ul. Legnickiej przy. Ul. Zachodniej. Łącznie MPK planuje przeprowadzić w przyszłym roku 19 inwestycji o łącznej wartości ponad 53 mln zł.

Nowoczesny pomiar torowisk

Pomocnym w zakresie identyfikowania miejsc niezbędnych do remontu jest raportu z pomiarów szyn wykonany 28 lutego – 1 marca przez niemiecką firmę Deutzer Technische Kohle. Celem zamówionego przez MPK specjalistycznego pomiaru było szczegółowe rozpoznanie największych mankamentów w stanie technicznym torowisk jeszcze przed startem TORYwolucji. Pomiar wykonywany przez specjalny tramwaj obudowany wieloma nowoczesnymi czujnikami rejestrował następujące parametry: szerokości i głębokości rowka dla obu szyn, zużycie główki szyny, promień łuku, prześwit toru, przechyłkę oraz wichrowatość.

Program Deutzer umożliwia generowanie bardzo dokładnych zestawień i wykresów dla rozpatrywanych odcinków torowisk. W programie tym można poddać ocenie różne parametry torów bądź sieci trakcyjnej w zależności od przewidywanego problemu, pod kątem potencjalnej przyczyny. Ma to służyć jako narzędzie pomocnicze do oceny stanu torów i planowania ewentualnych działań zapobiegających nadmiernemu pogorszeniu stanu technicznego torowisk – wyjaśnia Damian Talaga, kierownik Działu Torów i Sieci.

Pomiar został przeprowadzony pod koniec lutego, czyli jeszcze przed faktycznym startem TORYwolucji. Od tego czasu przewoźnik wymienił 32 zwrotnice i ok 3 km szyny. Wzmocniono także nadzór nad pracą wykonawców. Pomiar firmy Deutzer potwierdził, że stan wrocławskich torowisk jest daleki od idealnego – wskazał m.in. na zły stan torowiska na pętli Sępolno, w ciągach ulic Żmigrodzkiej, Hallera czy Olszewskiego – wszystkie te miejsca zostały uwzględnione przez przewoźnika w planie remontowym już w 2020 r.

 

TORYwolucja 2020 w liczbach:

 • wymieniamy 14,5 tys. metrów szyn (11 tys. metrów w ramach bieżącego utrzymania i zakończonych inwestycji oraz dodatkowe 3,5 tys. metrów szyn dodając do tego prace na ulicy Olszewskiego),
 • wymieniliśmy 32 zwrotnice,
 • wymieniliśmy ponad 4,5 tys. poprzeczek, śrub stopowych, podkładów itp.,
 • rozebraliśmy i ułożyliśmy przeszło 1000 mkw. kostki kamiennej lub betonowej,
 • zużyliśmy niemal 300 m³ mieszanek mineralno-asfaltowo-grysowych, asfaltu twardolanego,  mieszankami na zimno,
 • wyregulowaliśmy ponad 220 metrów torów i rozjazdów,
 • wykonaliśmy niemalże 1200 metrów ław podszynowych z żywic.
 • torowcy spędzili na wyjazdach awaryjnych w ciągu roku ponad 250 godzin. Można by w ciągu tego czasu obejrzeć cztery razy wszystkie sezony Miodowych Lat.

 

TORYwolucja 2021:

 • 19 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 53 mln zł
 • Wymiana kluczowych dla bezpieczeństwa i komfortu przejazdów węzłów rozjazdowych/komunikacyjnych i zwrotnic
 • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnicka - ul. Złotoryjska (DOLMED) i remont toru w ul. Śrubowej (odcinek od rozjazdu do ul. Strzegomskiej),
 • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Podwale-Krupnicza-Sądowa, rozjazd na ul. Podwale od pl. Orląt Lwowskich,
 • wymiana rozjazdu w węźle ul. Piotra Skargi - ul. Teatralna, rozjazd od pl. Dominikańskiego
 • wymiana rozjazdów na pl. Dominikańskim od ul. P. Skargi ,
 • wymiana rozjazdów i skrzyżowania torów na  pl. Jana Pawła II,
 • remont torowiska w ul. Św. Mikołaja oraz ul. Ruskiej,
 • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Krupnicza rozjazd od ul. Ruskiej,
 • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Krupnicza, rozjazd od pl. Dominikańskiego,
 • pl. Dominikański wymiana rozjazdu od ul. Kazimierza Wielkiego – Widok,
 • wymiana rozjazdów na pl. Dominikańskim od ul. Oławskiej (pl. Społecznego),
 • wymiana rozjazdu i skrzyżowania w węźle Kazimierza Wielkiego - Widok - Szewska ( od ul. Widok od ul. Świdnickiej),
 • wymiana rozjazdów w węźle rozjazdowym przy zajezdni Borek,
 • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Hallera - ul. Powstańców Śląskich, rozjazd od ul. Hallera,
 • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Hallera - ul. Grabiszyńska, rozjazd w ul. Hallera,
 • wymiana dwóch rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich - Hallera, rozjazdy w ul. Powstańców Śl.,
 • remont torowiska w ul. Hallera od ul. Powstańców Śląskich do ul. Mieleckiej,
 • naprawa przejazdu przez torowisko na pl. Strzegomskim,
 • naprawa przejazdu przez torowisko w ul. Legnickiej przy ul. Zachodniej,
 • wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Słowiańska - ul. Jedności Narodowej.
 • Bieżące monitorowanie stanu torowisk i reagowanie na zły stan poszczególnych jego fragmentów przed dojściem do potencjalnego zdrazenia/wykolejenia
 • Stały nadzór nad pracą wykonawców