Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej iMPK
  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności darmowej i ogólnie dostępnej aplikacji mobilnej iMPK, zwanej dalej „Aplikacją”, przeznaczonej do uruchamiania na urządzeniu mobilnym pracującym pod kontrolą systemu Android lub iOS, zwanym dalej „Urządzeniem”.
  2. Właścicielem Aplikacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027173, zwana dalej „Administratorem”. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Administratora: iod@mpk.wroc.pl.
  3. Aplikacja pobiera z Urządzenia, na którym jest uruchomiona, aktualną lokalizację tego Urządzenia w celu prawidłowego pozycjonowania wykorzystywanej przez Aplikację mapy Google. Pobrana lokalizacja Urządzenia nie jest przekazywana do żadnych innych urządzeń, serwisów oraz innym podmiotom i nie jest w żaden sposób analizowana i zapamiętywana.
  4. Aplikacja nie pobiera z Urządzenia i nie przetwarza żadnych innych danych i w innych celach niż podane w punkcie 3. powyżej, w szczególności danych Użytkownika Urządzenia, konfiguracji Urządzenia, identyfikatorów oraz jakichkolwiek zbiorów i informacji przechowywanych w pamięci Urządzenia.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych pobieranych z Urządzenia i przechowywanych przez operatorów usług służących do dystrybucji Aplikacji, tj. Google Play dla systemu Android oraz iOS App Store dla systemu iOS.
  6. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na powyższe warunki. W przypadku braku zgody na powyższe warunki nie należy instalować Aplikacji lub należy ją odinstalować.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian funkcjonalności Aplikacji dokonywanych w ramach jej rozwoju.