Ikona standardu tekstu prostego

 

Uniwersytet Wrocławski rozpoczyna współpracę z MPK. Wspólne promowanie komunikacji zbiorowej wśród studentów i pracowników uczelni to tylko część planów. Na ulice wyjechał uniwersytecki tramwaj, a my skorzystamy z pomocy naukowców przy swoich inwestycjach.

Wrocław bez studentów jest smutny. Wyrazem wspólnej troski MPK i Uniwersytetu jest to, żeby studenci wrócili i uczynili go bardziej kolorowym – mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder i dodaje: –  Liczymy na to, że botanicy pomogą nam zazielenić istniejące torowiska, a socjologowie przeanalizują, co więcej możemy zrobić, by zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej. Mam też nadzieję, że wrocławscy naukowcy zasilą grono patronów naszych nowych tramwajów.

Mamy również w planach stworzenie, wspólnie ze studentami, ścieżki edukacyjnej na terenie zajezdni Ołbin. Chcemy także skorzystać z wiedzy historyków sztuki przy pracach modernizacyjnych tego obiektu.  

– Uniwersytet Wrocławski należy do grona 10 polskich Uczelni Badawczych – mówi rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysław Wiszewski. – Planujemy wspólnie z MPK praktyki dla studentów geografii, informatyki, filologii, administracji i ekonomii, prawa, historii i historii sztuki. Można sobie wyobrazić choćby współpracę naszych naukowców i studentów przy planach modernizacji najstarszej wrocławskiej zajezdni na Ołbinie albo utworzenia eksperymentalnego zielonego torowiska obok Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kolejnym pomysłem jest wykorzystanie tramwajów do monitorowania zanieczyszczeń i temperatury powietrza. Pierwsze pomysły już są. Badacze chcą przeprowadzić analizę przepływu potoków pasażerskich, ale też np. analizę siatki połączeń. 

Nasi studenci mogą zająć się badaniami pomiaru liczby pasażerów w pojazdach MPK czy identyfikować wpływ różnych czynników (takich jak: demografia, zagospodarowanie przestrzenne) na popyt w komunikacji miejskiej – dodaje Wiszewski.

Widocznym znakiem współpracy obu instytucji jest tramwaj „Uniwersytet Wrocławski”, noszący na burtach grafiki, kojarzące się z najstarszą wrocławską uczelnią. Zobaczymy między innymi symbolicznie przestawiony gmach główny uczelni czy figurę szermierza. Uczelnia chce, by w tramwajach pojawiały się również informacje na temat najnowszych osiągnięć naukowych wrocławskich badaczy.